Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Oturum aç  \/ 
x
or
x
Kaydol  \/ 
x

or

Excel köprü eğitimi: Excel'de oluşturma, değiştirme, kullanma ve kaldırma

Bildiğimiz kadarıyla, köprüler internette web siteleri arasında gezinmek için kullanılabilir. Excel'de, yalnızca bir web sayfasını açmak için değil, aynı zamanda bir hücreye, çalışma sayfasına, çalışma kitabına vb. bağlantı oluşturmak için köprü oluşturabilirsiniz. Bu öğreticide, Excel'de köprülerde hızla ustalaşmanıza yardımcı olmak için aşamalı olarak köprülerin nasıl oluşturulacağını, değiştirileceğini, kullanılacağını ve kaldırılacağını açıklıyoruz.

Bu eğitici esas olarak şunları kapsar: (Karşılık gelen içeriğe gitmek için aşağıdaki veya sağdaki içindekiler tablosunda herhangi bir başlığa tıklayın.)


1. Excel'de köprü nedir?

Excel köprüsü, yalnızca bir fare tıklamasıyla aşağıdaki öğelerden birini açmaya yardımcı olan bir başvurudur:

 1. Bir dosya
 2. Bir dosyada belirli bir konum
 3. bir web sayfası
 4. Bir e-posta masajı

Normalde, aşağıda gösterilen ekran görüntüsü gibi bir hücrede mavi altı çizili yazı tipiyle vurgulanmış metinle bir Excel köprüsü görüntülenir.


2. Köprü türleri

Excel'de iki tür köprü vardır: mutlak köprüler ve göreli köprüler. Bu bölümde, bu iki köprü türü arasındaki farktan bahsedilecektir.

2.1 Excel'de mutlak köprüler

Mutlak bir köprü, aşağıdaki formu içeren tam bir adres içerir: protokol://etki alanı/yol.

Protokol: Protokol genellikle http://, https://, ftp: //, sincap:// or dosya: //.
domain: Etki alanı, web sitesinin adıdır.
Yol: Yolun tamamı dizin ve dosya bilgilerini içerir.

Aşağıdaki örneklere bakın:

1) Mutlak URL: https://www.extendoffice.com/order/kutools-for-excel.html
2) Bir metin dosyasına mutlak köprü: C:\Kullanıcılar\Win10x64Test\Belgeler\test\bilgi\instruction1.txt
2.2 Excel'de göreli köprüler

Göreli bir köprü her zaman mutlak bir köprüden daha az bilgi içerir.

Aşağıdaki örneklere bakın:

1) Göreli URL: order/kutools-for-excel.html
2) Bir metin dosyasına göreli köprü: test\bilgi\talimat1.txt

Bir web sayfası için göreli köprüler kullanmak, sayfaların mutlak köprüler kullanmaktan daha hızlı yüklenmesine yardımcı olur.

Microsoft Excel'de, harici bağlantılar oluştururken, bunu elde etmek için mutlak köprü veya göreli köprü kullanabilirsiniz, ancak bu durumda göreli yolların kullanılması şiddetle önerilir. Göreli köprü ile, çalışma kitaplarını gelecekte aralarındaki bağlantıları kesmeden taşıyabilirsiniz. Ancak bu, bağlantılı dosyanın ve kaynak veri dosyasının konumlarına bağlıdır:

 1. Bağlantılı dosya ve kaynak veri dosyası aynı klasördedir.
 2. Kaynak veri dosyası, bağlantılı dosyayla aynı kök klasörde yuvalanmış bir klasörde bulunur.

Örneğin, bağlantılı dosya şurada bulunur: C:\Kullanıcılar\bağlı.xlsx ve kaynak veri dosyası üzerinde bulunur C:\Kullanıcılar\bilgi\kaynak.xlsx. Bu durumda, göreli köprü ile, hem bağlantılı dosyayı hem de kaynak veri dosyasını, kaynak veri dosyası “info” adlı alt klasörde bulunduğu sürece, köprüyü bozmadan ve güncellemeden herhangi bir konuma taşıyabilirsiniz. Bu durumda mutlak köprü kullanıyorsanız, dosya her taşındığında yol güncellenmelidir.


3. Excel'de köprü oluşturmak için temel yaklaşım

Excel, kullanıcıların Excel'de köprüler oluşturması için iki yöntem sağlar.

3.1 Excel Köprü özelliği ile köprü oluşturma

Köprü oluşturmanın en geleneksel yöntemi, Köprüyü Ekle emretmek. Bu bölümde, Excel'de köprüler oluşturmak için Köprü Ekle komutunun nasıl uygulanacağını göstereceğiz.

1. Köprü eklemek istediğiniz hücreyi seçin ve ardından Ekle > Köprü.

Notlar:

1) Excel 2019'da komut şu şekilde yeniden adlandırılır: Link.
2) Ayrıca hücreye sağ tıklayıp ardından Köprü bağlam menüsünden.
3) Veya basın Ctrl + K kısayol tuşu.

2. Sonra Köprüyü Ekle iletişim kutusu açılır, ne tür bir köprü oluşturmak istediğinize bağlı olarak aşağıdaki gibi yapılandırabilirsiniz.

3.1.1 Başka bir dosyaya köprü oluşturun

içinde Köprüyü Ekle iletişim kutusunda, başka bir dosyaya harici bir bağlantı oluşturmak istiyorsanız, aşağıdaki gibi yapılandırmanız gerekir:

1. Tutmak Varolan Dosya veya Web Sayfası seçili seçenek Bağlantı bölme;

2. içinde Arama konumu liste kutusunda, bağlamak istediğiniz dosyayı belirtin.

İpuçları: Liste kutusundan doğrudan bir dosya seçebilir, Arama konumu Tüm açılır öğeleri seçmek üzere görüntülemek için açılır oku veya Dosyaya gözat açmak için simgesi Dosya Bağlantısı dosya seçimi için iletişim kutusu.

3. içinde Görüntülenecek metin kutusunda, seçilen hücrenin değeri varsa, değer burada görüntülenecektir, ihtiyacınız varsa değiştirebilirsiniz.

4. İmleci köprünün üzerine getirirken bir ekran ipucu görüntülemek isteğe bağlıdır. tıklayabilirsiniz Ekran İpucu düğmesine basın, ekran ipucu metnini girin ve Tamam.

5. tık Tamam.

Artık belirli bir dosyaya bir köprü oluşturdunuz. Köprüye tıklandığında, dosya bir kerede açılacaktır.

3.1.2 Web sitesine bir köprü oluşturun

içinde Köprüyü Ekle iletişim kutusunda, aşağıdaki gibi bir web sayfasına köprü de oluşturabilirsiniz.

1. Tutmak Varolan Dosya veya Web Sayfası seçili seçenek Bağlantı bölme;

2. Şunu doldurun Adres ve Görüntülenecek metin kutular.

 1. Bağlantılı web sayfasını hatırlıyorsanız, onu Adres doğrudan kutu.
 2. Bağlantı verilen web sayfasını net bir şekilde hatırlamıyorsanız ancak web tarayıcınızın favorilerine kaydettiyseniz, Web'e göz atın düğmesine tıklayın içinde Arama konumu Web tarayıcısını açmak için bölüm. Web tarayıcısında, bağlanacağınız web sayfasını açın ve ardından Köprüyü Ekle web tarayıcısını kapatmadan iletişim kutusu. göreceksin Adres ve Görüntülenecek metin alanlar otomatik olarak açık olan web sayfası ile doldurulur.

İpuçları: Şunları değiştirebilirsiniz: Görüntülenecek metin metin veya ekle Ekran İpucu gerek duyduğunuz kadar.

3. tık Tamam.

3.1.3 Geçerli çalışma kitabının belirli bir konumuna bir köprü oluşturun

Geçerli çalışma sayfasının veya çalışma kitabının belirli bir konumuna köprü oluşturmak için, Köprüyü Ekle iletişim kutusu aşağıdaki gibidir.

1. Tutmak Varolan Dosya veya Web Sayfası Bağlantı bölmesinde seçilen seçenek;

2. Tıklayın Yer imi düğmesine basın.

3. Sonra Belgede Yer Seçin iletişim kutusu açılır, bulmak istediğiniz hücre adresini yazın. Hücre referansını yazın kutusunda, ihtiyacınız olan çalışma sayfasını veya adlandırılmış aralığı seçin ve ardından Tamam.

4. tık OK geri döndüğünde ayarları bitirmek için Köprüyü Ekle iletişim kutusu.

Başka bir çözüm: İçinde Köprüyü Ekle iletişim kutusunu seçin. Bu Belgede Yer Al seçeneği Bağlantı bölmesinde, bağlanacağınız çalışma sayfasını/adlandırılmış aralığı ve hücreyi belirtin ve ardından Tamam. Ekran Bkz:

3.1.4 Bir e-posta adresine bir köprü oluşturun

Bu bölümde, size bir köprünün nasıl oluşturulacağını göstereceğiz. Köprüyü Ekle Bir e-posta mesajı oluşturmak için iletişim kutusu.

1. Seçin E-posta Adresi seçeneği Bağlantı bölme;

2. içinde Görüntülenecek metin kutusunda, seçilen hücrenin değeri varsa, değer burada görüntülenecektir, ihtiyacınız varsa değiştirebilirsiniz.

3. içinde E-posta adresi alanına noktalı virgülle ayrılmış bir e-posta adresi veya birden çok e-posta adresi girin.

4. içinde Konu alanına e-posta konusunu doğrudan girin.

İpuçları: E-posta konusunu ekledikten sonra, e-posta gövdesini eklemek istiyorsanız lütfen ekleyin &body=gövde içeriği örneğin konunun sonunda Kutools for Excel&body ile ilgili SSS=Ürününüz hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum.

3. tık Tamam.

Şu andan itibaren, köprüye tıkladığınızda bir Outlook e-postası açılacak, aşağıdakileri görebilirsiniz: Konu ve E-posta gövdesi alanlar, yukarıda belirttiğimiz belirli e-posta adresi ve içeriklerle doldurulur.

Not: Bu mailto köprüsünü Outlook'ta açılmaya zorlamak için lütfen Outlook'un bilgisayarınızda varsayılan posta istemcisi olarak ayarlandığından emin olun.

3.2 KÖPRÜ işleviyle köprü oluşturma

Köprü Ekle komutunun yanı sıra, Excel'de bir köprü oluşturmak için KÖPRÜ işlevini de uygulayabilirsiniz.

Sözdizimi

HYPERLINK(link_location, [friendly_name])

Argümanlar

Bağlantı_konumu (gerekli): Açılacak belgenin veya web sayfasının yolu. Bir Excel çalışma sayfasındaki veya çalışma kitabındaki belirli bir hücreye veya adlandırılmış aralığa başvurabilir.
Kolay_adı (isteğe bağlı): Hücrede görüntülenecek metin veya değer. Dost_adı atlanırsa, bağlantı_konumu hücrede bağlantılı metin olarak görüntülenecektir. Bir değer, bir metin dizesi, bir ad veya atlama metnini veya değerini içeren bir hücre olabilir.

Excel'de köprüler oluşturmak için KÖPRÜ işlevinin nasıl uygulanacağını göstermek için bazı örnekler alın.

Örnek 1: KÖPRÜ işleviyle başka bir dosyaya bağlantı

C:\Users\Win10x64Test\Documents\My files yolunda bulunan “test” adlı bir txt dosyasına bir köprü oluşturmak istediğinizi varsayarsak, ona bir köprü oluşturmak için KÖPRÜ işlevini aşağıdaki gibi uygulayabilirsiniz.

1. Köprüyü yerleştirmek için bir hücre seçin, içine aşağıdaki formülü girin ve Keşfet tuşuna basın.

=KÖPRÜ("C:\Users\Win10x64Test\Documents\My files\test.txt","Test adlı txt dosyasını açmak için tıklayın")

Bağlantılı dosya ve kaynak veri dosyası aynı klasördeyse, KÖPRÜ işlevinde göreli köprüyü (dosya yolu yalnızca dosya adını ve dosya uzantısını içerir) aşağıdaki gibi kullanın:

=KÖPRÜ("test.txt","test adlı txt dosyasını açmak için tıklayın")

Kaynak veri dosyası, bağlantılı dosyayla aynı kök klasörde yuvalanmış bir klasörde bulunuyorsa, KÖPRÜ işlevinde göreli köprüyü (dosya yolu yalnızca kök klasör adını, dosya adını ve dosya uzantısını içerir) aşağıdaki gibi kullanın:

=KÖPRÜ("Dosyalarım\test.txt","Test adlı txt dosyasını açmak için tıklayın")

Oluşturduktan sonra, test.txt dosyasını doğrudan açacak olan köprüye tıklayın.

Örnek 2: KÖPRÜ işlevine sahip bir web sitesine bağlantı

KÖPRÜ işlevi, web sitelerine köprüler oluşturmayı da destekleyebilir.

1. Köprüyü yerleştirmek için boş bir hücre seçin, içine aşağıdaki formülü girin ve Keşfet tuşuna basın.

=KÖPRÜ("https://www.extendoffice.com/","Extendoffice")

Örnek 3: KÖPRÜ işleviyle geçerli çalışma kitabının belirli bir konumuna bağlantı

Geçerli çalışma kitabında Sayfa100'ün D4 hücresine bağlanmak istediğinizi varsayarsak, bunu yapmak için aşağıdaki formülü uygulayabilirsiniz.

1. Köprünün çıktısını almak için boş bir hücre seçin, içine aşağıdaki formülü girin ve Keşfet tuşuna basın.

=KÖPRÜ("#Sayfa4!D100","Sayfa100'ün D4'üne Git")

Örnek 4: KÖPRÜ işlevine sahip bir e-posta adresine bağlantı

E-posta adresine köprü oluşturmak için KÖPRÜ işlevini “mailto” ile birleştirebilirsiniz.

=HYPERLINK("mailto:"&"email address","text to display")

1. Boş bir hücre seçin, aşağıdaki formülü içine girin ve Keşfet tuşuna basın.

=KÖPRÜ("mailto:"&"happysiluvia@gmail.com","e-posta adresi")

Formüle iki e-posta adresi eklemek için şu formülü uygulayın:

=KÖPRÜ("mailto:"&"E-posta adresi A"&","&"E-posta adresi B","Görüntülenecek metin")

Şu andan itibaren, köprü tıklandığında, Kime alanında belirtilen e-posta adreslerinin listelendiği bir Outlook e-posta iletisi oluşturulur.


4. Farklı koşullar altında köprüler oluşturun

Excel'i kullanırken, Köprü Ekle komutunun ve KÖPRÜ işlevinin başaramadığı özel durumlarda, örneğin aynı anda birden çok köprü oluşturma, bir çalışma kitabının her bir çalışma sayfasına toplu olarak bir köprü oluşturma, hücre değerine dayalı dinamik köprü vb.

Bu bölümde, köprüler oluşturmak için farklı koşulları ve elde edilecek ilgili yöntemleri listeliyoruz.

4.1 Bir veya birden çok hücrede birden çok köprü oluşturun

Yukarıdaki geleneksel yöntemleri kullanmak, bir hücrede her seferinde yalnızca bir köprü oluşturabilir, bir veya birden çok hücrede birden çok köprü oluşturmak istiyorsanız, aşağıdaki yöntemler size bir iyilik yapabilir.

4.1.1: Şekillerle bir hücrede birden çok köprü oluşturun

Varsayılan olarak, Excel her seferinde bir hücrede yalnızca bir köprü oluşturmaya izin verir. Ancak, sizin için küçük bir numara var: bir hücrede birden çok köprü oluşturmak için şekilleri kullanmak.

Aşağıdaki ekran görüntüsü gibi B1'de bir cümle olduğunu ve metinlere ayrı ayrı farklı köprüler eklemek istediğinizi varsayalım. "Extendoffice, " "Kutools for Excel""Outlook için Kutools"Ve"Kutools for Word”, aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.

1. Öncelikle, yazı tipi rengini mavi olarak değiştirerek ve alt çizgiler ekleyerek bu metinleri ayrı ayrı köprü metinleri görünümü olarak biçimlendirin. Bundan sonra, sonuçları aşağıdaki gibi görebilirsiniz.

2. tık Ekle > Şekiller > Dikdörtgen.

3. Köprü oluşturulacak metni kaplamak için bir dikdörtgen çizin. Bu durumda, metni örtmek için bir dikdörtgen çiziyorum”Extendoffice”. Ekran görüntüsüne bakın:

4. Dikdörtgeni sağ tıklayın ve Şekli Biçimle bağlam menüsünden Şekli Biçimle bölmesi.

5. içinde Şekli Biçimle bölme, değiştir Doldurmak ve çizgi seçenekler Dolu değil ve Satır yok altında Dolum hattı sekmesi.

Şimdi şekil şeffaf.

6. Şekli seçili tutun, sağ tıklayın ve seçin Köprü bağlam menüsünden.

7. içinde Köprüyü Ekle iletişim kutusunda bir adres belirtin ve ardından Tamam. Ekran Bkz:

İpuçları: içinde Köprüyü Ekle iletişim kutusunda, ihtiyacınız olan farklı türde köprüler yapılandırabilirsiniz, nasıl olduğunu öğrenmek için tıklayın.

8. Hücredeki diğer metinlere köprüler eklenene kadar 2 ila 7 arasındaki adımları tekrarlayın.

Bir hücreye birden çok köprü ekledikten sonra, sonucu aşağıdaki demoda gösterildiği gibi görebilirsiniz.

4.1.2 Harika bir araçla birden çok hücre için birden çok köprü oluşturun

Birçok hücreye birden çok köprü eklemek için, burada kesinlikle şunu öneririz: Köprüyü Dönüştür özelliği Kutools for Excel.

Metinleri ve karşılık gelen köprü adreslerini ayrı ayrı içeren iki sütun olduğunu varsayarsak, ilgili köprü adreslerine dayalı olarak tüm metinlere toplu olarak köprüler eklemek için aşağıdakileri yapabilirsiniz.

1. tık Kutools > Link > Köprüleri Dönüştür. Ekran görüntüsüne bakın:

2. içinde Köprüleri Dönüştür iletişim kutusu, aşağıdaki gibi yapılandırmanız gerekir.

2.1) içinde Türü dönüştür bölüm, seçin Hücre içeriği köprü adreslerini değiştirir seçenek;
2.2) içinde Giriş aralığı kutusunu tıklayın köprü adreslerini içeren hücre aralığını seçmek için düğme;
2.3) içinde Sonuç aralığı kutusunu tıklayın toplu olarak köprü eklemek istediğiniz metin hücreleri aralığını seçmek için düğme;
2.4) Tıklayın Tamam. Ekran Bkz:

Şimdiye kadar, aşağıda gösterilen ekran görüntüsü gibi toplu olarak seçili hücrelere farklı köprüler eklediniz.

  Bu yardımcı programın ücretsiz denemesine (30 günlük) sahip olmak istiyorsanız, indirmek için lütfen tıklayınızve ardından yukarıdaki adımlara göre işlemi uygulamaya gidin.

4.2 Bir çalışma kitabının her bir çalışma sayfasına köprü oluşturun

Bir satış raporu çalışma kitabının Ocak'tan Aralık'a kadar 12 çalışma sayfası içerdiğini ve verileri bulmak ve analiz etmek için sık sık çalışma sayfaları arasında gezinmeniz gerektiğini varsayalım. Bu durumda, köprü bağlantılı bir çalışma sayfası dizini oluşturmak kesinlikle yardımcı olacak ve çok zaman kazandıracaktır. Bu bölüm, geçerli çalışma kitabında hızlı bir şekilde köprü bağlantılı bir sayfa dizini oluşturmaya yardımcı olacak iki yöntemi ayrıntılı olarak gösterir.

4.2.1 VBA koduyla bir çalışma kitabının her çalışma sayfasına köprü oluşturun

Bir çalışma kitabında köprüler içeren sayfa dizini oluşturmak için aşağıdaki VBA kodunu uygulayabilirsiniz.

1. Sayfa dizini oluşturmak istediğiniz çalışma kitabında, Ara Toplam + F11 tuşlarını aynı anda

2. içinde Uygulamalar için Microsoft Visual Basic Pencere, tıklayın Ekle > Modül, ve ardından aşağıdaki VBA kodunu Modül penceresine kopyalayın.

VBA kodu: Geçerli çalışma kitabında sayfaların köprü bağlantılı dizini oluşturun

Sub CreateIndex() 'Updateby Extendoffice 20210825 Dim xAlerts As Boolean Dim I Çalışma Sayfası Kadar Dim xShtIndex Olarak Dim xSht Varyant xAlerts = Application.DisplayAlerts Application.DisplayAlerts = Hatada Yanlış Sonraki Sayfaları Sürdür ("İndeks").Hatada Sil. Sheets(0)) xShtIndex.Name = "Index" I = 1 Cells(1, 1).Value = "INDEX" Bu Çalışma Kitabındaki Her xSht için.Sheets If xSht.Name <> "Index" O zaman I = I + 1 xShtIndex .Hyperlinks.Add Cells(I, 1), "", "'" & xSht.Name & "'!A1", , xSht.Name End If Next Application.DisplayAlerts = xAlerts End Sub

3. Tuşuna basın. F5 kodu çalıştırmak için anahtar.

Daha sonra tüm çalışma sayfalarının önüne “Index” adında yeni bir çalışma sayfası eklenmiştir. Köprülü tüm sayfa adları bir sütunda listelenir ve ilgili çalışma sayfasını hemen açmak için herhangi bir köprü bağlantılı sayfa adına tıklayabilirsiniz.

4.2.2 Harika bir araçla bir çalışma kitabının her bir çalışma sayfasına kolayca köprü oluşturun

VBA kodunu kullanmakta iyi değilseniz, burada şiddetle tavsiye ederim. Sayfa Adlarının Listesini Oluşturun özelliği Kutools for Excel. Bu özellik sayesinde, yalnızca birkaç tıklamayla bir çalışma kitabında kolayca köprü bağlantılı bir sayfa dizini oluşturabilirsiniz.

1. Köprü bağlantılı sayfa dizini oluşturmak istediğiniz çalışma kitabında, Kutools Artı > Çalışma Sayfası > Sayfa Adlarının Listesini Oluşturun.

2. içinde Sayfa Adlarının Listesini Oluşturun iletişim kutusunda aşağıdaki ayarları yapmanız gerekir.

2.1) içinde Sayfa Dizini Stilleri bölümünde ihtiyacınız olan bir seçeneği seçin;
2.2) içinde Sayfa Dizini için sayfa adını belirtin kutusuna bir sayfa adı yazın;
2.3) içinde Sayfa Dizinini buraya ekleyin açılır listeyi saklayın Tüm sayfalardan önce seçilen öğe;
2.4) Tıklayın Tamam. Ekran Bkz:

İpuçları: Sayfa Dizinini Görüntüleme: Liste bir ekranda görüntülenemeyecek kadar uzunsa, sayfa dizinini 2 veya daha fazla sütunda görüntülemek isteğe bağlıdır.

Ardından, aşağıdaki ekran görüntüsü gibi mevcut çalışma kitabında köprü bağlantılı sayfa dizini oluşturulur.

4.3 Hücre değerine dayalı dinamik köprüler oluşturun

Aşağıdaki demoda gösterildiği gibi, biri açılır liste, diğeri açılır listenin kaynak verilerini içeren iki çalışma sayfası vardır. Şimdi, açılır listenin yanında bir köprü oluşturmanız gerekir, açılır listeden bir öğe seçtikten sonra, köprüye tıkladığınızda bu öğeyi içeren hücreye doğrudan kaynak veri çalışma sayfasında atlanır.

Nasıl yapılacağını öğrenmek için tıklayın Excel'de hücre değerine dayalı dinamik köprüler oluşturun.

4.4 Düz metinden köprü oluşturma

Yöneticinize sunulması gereken düz metinler olarak görüntülenen bir URL listeniz olduğunu varsayarsak. Vermeden önce, tüm URL düz metnini tıklanabilir köprülere dönüştürmeniz gerekir. Bunu nasıl başarabilirsin? Bu bölüm, bunu yapmanıza yardımcı olacak iki yöntem sunar.

4.4.1 URL metnini VBA koduyla tıklanabilir köprüye dönüştürün

Excel'de URL düz metinlerinden köprü oluşturmak için aşağıdaki VBA kodunu çalıştırabilirsiniz.

1. Tuşuna basın. Ara Toplam + F11 tuşlarını açmak için Uygulamalar için Microsoft Visual Basic pencere.

2. içinde Uygulamalar için Microsoft Visual Basic Pencere, tıklayın Ekle > Modül, ve ardından aşağıdaki VBA kodunu Modül penceresine kopyalayın.

VBA kodu: URL metnini Excel'de tıklanabilir köprüye dönüştürün

Sub ConvertToHyperlinks() 'Updateby Extendoffice
Dim Rng As Aralık Dim WorkRng As Aralık Açık Hata Devam Et Sonraki xTitleId = "KutoolsforExcel" Set WorkRng = Application.Selection Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8) WorkRng'deki Her Rng için Application.ActiveSheet.Hyperlinks.Add Rng, Rng.Value Next End Sub

3. Tuşuna basın. F5 kodu çalıştırmak için anahtar. açılır pencerede Kutools for Excel iletişim kutusunda, köprülere dönüştürmek istediğiniz düz metinleri içeren aralığı seçin ve ardından Tamam.

Ardından, seçilen hücrelerdeki tüm düz metinler, aşağıda gösterilen ekran görüntüsü gibi köprülere dönüştürülmüştür.

4.4.2 Harika bir araçla URL metnini tıklanabilir köprüye dönüştürün

Bu bölüm kullanışlı bir özellik sunar – Köprüleri Dönüştür özelliği Kutools for Excel URL metinlerini Excel'de tıklanabilir köprülere kolayca dönüştürmeye yardımcı olmak için.

1. Köprülere dönüştürmek istediğiniz URL düz metinlerini içeren aralığı seçin ve ardından Kutools > Link > Köprüleri Dönüştür.

2. içinde Köprüleri Dönüştür iletişim kutusu, aşağıdaki gibi yapılandırmanız gerekir.

2.1) seçin Hücre içeriği köprü adreslerini değiştirir seçeneği Türü dönüştür Bölüm;
2.2) Kontrol edin Kaynak aralığını dönüştür Kutu;
2.3) Tıklayın Tamam. Ekran Bkz:

Not: Seçilen aralık, Giriş aralığı kutusunda otomatik olarak görüntülenir, istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Ardından seçilen hücrelerdeki tüm düz metinler bir kerede köprülere dönüştürülmüştür.

4.5 Bir klasördeki tüm dosyalara köprüler oluşturun

Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, klasörde farklı türde dosyalar vardır ve bir çalışma sayfasında bunların tümüne veya yalnızca belirli türlerine köprüler oluşturmak istiyorsanız, aşağıdaki yöntemler bunu yapmanıza yardımcı olabilir.

4.5.1 Bir klasördeki tüm dosya adlarını otomatik olarak listeleyin ve VBA koduyla köprüler oluşturun

Belirli bir klasördeki tüm dosya adlarını listelemek ve aynı anda otomatik olarak köprüler oluşturmak için aşağıdaki VBA kodunu uygulayabilirsiniz. Lütfen aşağıdaki gibi yapın.

1. Bir çalışma kitabında, köprü bağlantılı dosya adlarının çıktısını almak için yeni bir sayfa oluşturun.

2. Tuşuna basın. Ara Toplam + F11 tuşlarını aynı anda açmak için Uygulamalar için Microsoft Visual Basic pencere.

3. içinde Uygulamalar için Microsoft Visual Basic Pencere, tıklayın Ekle > Modül, ve ardından aşağıdaki VBA kodunu Modül penceresine kopyalayın.

VBA kodu: Bir klasördeki tüm dosya adlarını listeleyin ve köprüler oluşturun

Sub ListFileNames()
'Update by Extendoffice 20210827
  Dim xFSO As Object
  Dim xFolder As Object
  Dim xFile As Object
  Dim xFiDialog As FileDialog
  Dim xPath As String
  Dim I As Integer
  Set xFiDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  If xFiDialog.Show = -1 Then
    xPath = xFiDialog.SelectedItems(1)
  End If
  Set xFiDialog = Nothing
  If xPath = "" Then Exit Sub
  Set xFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set xFolder = xFSO.GetFolder(xPath)
  For Each xFile In xFolder.Files
    I = I + 1
    ActiveSheet.Hyperlinks.Add Cells(I, 1), xFile.Path, , , xFile.Name
  Next
End Sub

4. Tuşuna basın. F5 kodu çalıştırmak için anahtar. Haşhaşta Araştır penceresinde, Excel'de köprü oluşturmak istediğiniz dosyaları içeren klasörü seçin ve ardından Tamam.

Ardından, seçilen klasördeki tüm dosya adları, yeni çalışma sayfasındaki A1 hücresinden başlayarak A sütununda listelenir. Aynı zamanda, her dosya için köprüler oluşturulur. Dosyayı doğrudan açmak için hücredeki herhangi bir köprülü dosya adına tıklayabilirsiniz.

Not: Belirli bir klasörde alt klasörler varsa, alt klasörlerdeki dosya adları listelenmeyecektir.

4.5.2 Bir klasördeki dosyaları kolayca listeleyin ve harika bir araçla köprüler oluşturun

Yukarıdaki VBA kodu, yalnızca bir klasördeki tüm dosya adlarını listelemenize izin verir. Burada tavsiye Dosya Adı Listesi özelliği Kutools for Excel. Bu özellik sayesinde, sadece bir klasörde değil, aynı zamanda alt klasörlerinde de tüm dosya adlarını veya belirli dosya adlarını köprülerle kolayca listeleyebilirsiniz.

1. tık Kutools Artı > İthalat ihracat > Dosya Adı Listesi.

2. içinde Dosya Adı Listesi iletişim kutusu, lütfen aşağıdaki ayarları yapın.

2.1) içinde Dosya seçenekleri bölümüne tıklayın. dosya adlarını listelemek istediğiniz klasörü seçmek için düğme;
Dosyaları alt dizinlere dahil et: Bu seçeneği işaretleyin, alt klasörlerdeki dosya adlarını listeler;
Gizli dosya ve klasörleri dahil et: Bu seçeneği işaretleyin, gizli dosyaların adlarını listeler.
2.2) içinde Dosya türü bölümünde, tüm dosyaların adlarını, ortak bir dosya türünü veya ihtiyacınız olan birkaç dosya türünü listelemek için belirtebilirsiniz;
2.3) içinde Diğer seçenekler bölümünde, raporda görüntülemek istediğiniz dosya boyutu birimini seçin;
2.4) Kontrol edin Köprüler oluştur Kutu;
2.5) Tıklayın Tamam. Ekran Bkz:

Ardından, aşağıda gösterilen ekran görüntüsü gibi, yeni oluşturulan bir çalışma sayfasında, belirtilen klasör(ler)deki tüm dosya adlarının köprülerle listelendiğini görebilirsiniz.

Çalışma sayfasında, dosyayı açmak için dosya adını veya klasörü açmak için klasör yolunu tıklatabilirsiniz.


5. Excel'deki köprüleri değiştirin

Bir köprü oluşturduktan sonra, onu değiştirmeniz gerekebilir; örneğin, bağlantı metnini veya konumunu, bağlantı görünümünü veya bağlantı yolunu değiştirin. İşte sorunları tek tek çözmeniz için size rehberlik edecek.

5.1 Köprü Metni Düzenle özelliğiyle bağlantı metnini veya konumunu değiştirin

Uygulayabilirsiniz Köprüyü Düzenle bağlantı metnini, bağlantı konumunu veya her ikisini de istediğiniz gibi değiştirme özelliği.

1. Köprü hücresini seçin, sağ tıklayın ve Köprüyü Düzenle bağlam menüsünden veya tuşuna basın. Ctrl + K anahtarlar.

2. içinde Köprüyü Düzenle iletişim kutusunda, seçenekleri istediğiniz gibi değiştirin ve ardından OK değişiklikleri kaydetmek için.

Örneğin, bağlantı metnini değiştirmek için, bağlantı metnindeki metinleri değiştirin. Görüntülenecek metin kutu.

5.2 Geçerli çalışma kitabındaki köprülerin görünümünü değiştirme

Varsayılan olarak Excel, köprüyü altı çizili mavi biçimlendirme olarak görüntüler. Bu bölüm, Excel'de köprülerin görünümünün nasıl değiştirileceğini gösterir.

Mevcut çalışma kitabında henüz tıklanmamış köprülerin görünümünü değiştirmek istiyorsanız, lütfen aşağıdaki gibi yapılandırın.

1. Altında Anasayfa sekmesi, sağ tıklayın Köprü içinde Modeller kutusunu ve sonra Tamam'ı tıklatın. değiştirmek bağlam menüsünde.

2. içinde stil iletişim kutusunda, oluşturulan düğmesine basın.

3. Daha sonra biçim Hücreler iletişim kutusunda, Yazı Tipi sekmesi altındaki seçenekleri istediğiniz gibi değiştirin ve ardından OK değişiklikleri kaydetmek için.

Bu durumda, köprüler için yazı tipi stilini ve yazı tipi rengini değiştiririm. Ekran görüntüsüne bakın:

4. Geri döndüğünde stil iletişim kutusunu tıklayın Tamam.

Ardından, mevcut çalışma kitabında henüz tıklanmamış olan köprülerin, aşağıda gösterilen ekran görüntüsü gibi belirtilen formata değiştirildiğini görebilirsiniz.

Not: Tıklanan köprülerin görünümünü değiştirmek için sağ tıklayın İzlenen Köprü içinde Modeller altındaki kutuyu Anasayfa sekmesini seçin değiştirmek bağlam menüsünden seçin ve ardından yukarıda gösterilen 2-4. adımdakiyle aynı işlemleri yapın.

5.3 Excel'de birden çok köprü yolunu aynı anda değiştirin

Bir çalışma sayfasındaki birden çok hücre verisi için aynı köprüyü oluşturduğunuzu varsayarsak, köprü yolunu bir kerede toplu olarak başka bir yeni yola değiştirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini deneyebilirsiniz.

5.3.1 VBA koduyla birden çok köprü yolunu aynı anda değiştirin

Aşağıdaki VBA kodu, etkin çalışma sayfasındaki aynı köprü yolunu bir kerede değiştirmenize yardımcı olabilir. Lütfen aşağıdaki gibi yapın.

1. Tuşuna basın. Ara Toplam + F11 tuşlarını açmak için Uygulamalar için Microsoft Visual Basic pencere.

2. içinde Uygulamalar için Microsoft Visual Basic Pencere, tıklayın Ekle > Modül, ve ardından aşağıdaki VBA kodunu kopyalayın. modül pencere. Ekran görüntüsüne bakın:

VBA kodu: Birden çok köprü yolunu aynı anda değiştirin

Sub ReplaceHyperlinks()
'Update by Extendoffice 20210831
Dim Ws As Worksheet
Dim xHyperlink As Hyperlink
Dim xOld As String, xNew As String
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set Ws = Application.ActiveSheet
xOld = Application.InputBox("Old text:", xTitleId, "", Type:=2)
xNew = Application.InputBox("New text:", xTitleId, "", Type:=2)
Application.ScreenUpdating = False
For Each xHyperlink In Ws.Hyperlinks
  xHyperlink.Address = Replace(xHyperlink.Address, xOld, xNew)
Next
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

3. Tuşuna basın. F5 kodu çalıştırmak için anahtar.

4. Açılırken KutoolsforExcel iletişim kutusunda, değiştirmek istediğiniz köprü adres metnini girin ve Tamam.

5. İkinci ortaya çıkan KutoolsforExcel iletişim kutusunda, değiştirmek istediğiniz yeni köprü adres metnini girin ve ardından OK düğmesine basın.

Bu durumda, tüm “addin”leri “ ile değiştiririm.extendoffice” geçerli çalışma sayfasındaki köprülerde. Aşağıdaki ekran görüntüsü gibi sonucu görebilirsiniz.

5.3.2 Harika bir araçla birden çok köprü yolunu aynı anda değiştirin

İle Birden Çok Çalışma Kitabında Bul ve Değiştir özelliği Kutools for Excel, yalnızca seçili bir aralıkta değil, aynı zamanda birden çok seçili sayfada, tüm açık çalışma kitaplarında veya etkin çalışma kitabında birden çok köprü yolunu bir kerede kolayca değiştirebilirsiniz.

1. tık Kutools > bulmak > Birden Çok Çalışma Kitabında Bul ve Değiştir. Ekran görüntüsüne bakın:

2. Sonra Bul ve Değiştir Bölmesi çalışma kitabının sol tarafında görüntülenir, aşağıdaki gibi yapılandırmanız gerekir.

2.1) Geçiş değiştirmek sekme;
2.2) Bulmak istediğiniz orijinal köprü metnini ve değiştirmek istediğiniz yeni köprü metnini ayrı ayrı girin. Ne bul ve Ile değiştirin Metin kutuları;
2.3) içinde Içinde açılır liste, bir arama kapsamı belirtin;
İpuçları: Seçebileceğiniz 5 seçenek vardır: Seçilen Sayfalar, Tüm çalışma kitapları, Etkin çalışma kitabı, Aktif sayfa, Seçim. İçinde açılır listesinden Seçili Sayfalar veya Seçim'i seçerseniz, gerekli sayfaları veya aralığı manuel olarak seçmeniz gerekir.
2.4) içinde Arama konumu açılan listeden Köprüler;
2.5) Tıklayın Tümünü Değiştir buton. Ekran görüntüsüne bakın:

Değiştirdikten sonra, sonuçlar aşağıdaki liste kutusunda listelenir.


6. Excel'de köprüleri kullanmak için ipuçları

Bu bölüm, köprüleri kullanmak için bazı püf noktaları sağlar.

6.1 Köprüyü açmadan bir hücre seçin

Bazen, köprü içeren bir hücre seçerken, köprü bir kerede açılabilir. Köprüyü açmadan bir hücreyi nasıl seçebiliriz? Bu bölümdeki küçük numara size bir iyilik yapacak.

İmleç konumuna dönene kadar sol fareyi bırakmadan hücreye tıklayın. .

Hücrenin, aşağıdaki demoda gösterildiği gibi köprüyü etkilemeden seçildiğini görebilirsiniz.

6.2 Birden çok köprüyü VBA koduyla toplu olarak açın

Burada, Excel'de toplu olarak birden çok köprü açmanıza yardımcı olacak bir VBA kodu sağlayın.

1. Tuşuna basın. Ara Toplam + F11 anahtarlar.

2. Açılışta Uygulamalar için Microsoft Visual Basic Pencere, tıklayın Ekle > Modül, ve ardından aşağıdaki VBA kodunu Modül penceresine kopyalayın.

VBA kodu: Birden çok köprüyü toplu olarak açın

 Sub OpenHyperLinks()
'Update by Extendoffice 20210831
   Dim xHyperlink As Hyperlink
   Dim WorkRng As Range
   On Error Resume Next
   xTitleId = "KutoolsforExcel"
   Set WorkRng = Application.Selection
   Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
   For Each xHyperlink In WorkRng.Hyperlinks
     xHyperlink.Follow
   Next
End Sub

3. içinde KutoolsforExcel iletişim kutusunda, toplu olarak açmak istediğiniz köprüleri içeren hücreleri seçin ve ardından Tamam.

Ardından, seçilen aralıktaki tüm köprüler hemen açılır.

6.3 Köprüyü açarken varsayılan tarayıcıyı değiştir

Bir köprüye tıklandığında, pencerenin varsayılan tarayıcısıyla açılacaktır. Birinin bilgisayarında birden fazla web tarayıcısı olması çok yaygındır. Bu bölümde, gelecekte tıkladığınız tüm Excel bağlantılarının tercih ettiğiniz tarayıcıda açılması için varsayılan tarayıcıyı değiştirme adımlarını göstereceğiz.

1. Windows 10'da, Aramak için buraya yazınız düğmesinin yanında Başlama düğmesini tıklayın, arama kutusuna kontrol paneli yazın ve arandığında Kontrol Paneli'ni tıklayın.

İpuçları: Windows 7'de, tıklayın Başlama pencerenin sol alt köşesindeki düğmesine tıklayın ve ardından öğesini bulun ve tıklayın. Kontrol Paneli Menüden.

2. içinde Kontrol Paneli Pencere, tıklayın Programlar.

3. içinde Programlar Pencere, tıklayın varsayılan Programlar. Ekran görüntüsüne bakın:

4. içinde varsayılan Programlar Pencere, tıklayın Varsayılan programlarını ayarla.

5. içinde Ayarlar penceresinde, mevcut varsayılan tarayıcının görüntülendiğini görebilirsiniz. Web Tarayıcı bölümünde, tarayıcı listesini genişletmek için varsayılan tarayıcıya tıklayın ve ardından listeden Excel bağlantılarınızı açmak için kullanmak istediğiniz tarayıcıyı seçin.

6. Şimdi varsayılan tarayıcı belirtilene değiştirilir. Denetim Masası ile ilgili tüm pencereleri kapatın.

Şu andan itibaren, tüm bağlantılar belirtilen web tarayıcısında açılacaktır.

6.4 Köprülerden URL'leri çıkarma

Bir sütunda köprüler içeren bir hücre listeniz olduğunu varsayalım, bu köprülerden gerçek URL adreslerini çıkarmak için nasıl yapabilirsiniz? Aslında, elde edebileceğiniz yerleşik bir özellik yoktur. Bu bölümde, bu sorunu çözmeye yardımcı olacak 4 yöntem topluyoruz.

6.4.1 El ile kopyalayarak bir köprüden bir URL ayıklayın

URL'yi bir köprüden almanın en yaygın yöntemi, Köprüyü Düzenle iletişim kutusu.

1. URL'yi çıkarmak istediğiniz köprüyü içeren hücreye sağ tıklayın ve ardından Ctrl + K Köprü Düzenle iletişim kutusunu açmak için tuşlarına aynı anda basın.

2. içinde Köprüyü Düzenle iletişim kutusuna gidin ve Adres kutu, basın Ctrl + A URL'nin tamamını seçmek için tuşlarına basın, Ctrl + C kopyalamak için tuşlarına basın ve ardından OK iletişim kutusunu kapatmak için

3. Boş bir hücre seçin, tuşuna basın. Ctrl + V kopyalanan URL'yi yapıştırmak için anahtarlar.

Not: URL'yi birden çok hücreden çıkarmak için yukarıdaki adımları ileri geri tekrarlamanız gerekir.

6.4.2 URL'yi Kullanıcı tanımlı işlevle bir köprüden çıkarın

Burada, URL'yi bir köprüden çıkarmak için kullanıcı tanımlı işlevi sağlayın, bundan sonra, ilk sonuca göre bitişik hücrelerin tüm URL'lerini almak için Otomatik Doldurma Tutamağını uygulayabilirsiniz. Lütfen aşağıdaki gibi yapın.

1. Tuşuna basın. Ara Toplam + F11 anahtarlar.

2. Açılışta Uygulamalar için Microsoft Visual Basic Pencere, tıklayın Ekle > Modül, ve ardından aşağıdaki kodu Modül penceresine kopyalayın.

Function GetURL(pWorkRng As Range) As String
'Update by Extendoffice 20210901
  GetURL = pWorkRng.Hyperlinks(1).Address
End Function

3. Tuşuna basın. Ara Toplam + Q kapatmak için anahtarlar Uygulamalar için Microsoft Visual Basic pencere.

4. URL'yi çıkarmak istediğiniz ilk hücrenin yanında boş bir hücre seçin, içine aşağıdaki formülü girin ve Keşfet anahtar. Sonuç hücresini seçin, diğer URL'leri almak için Otomatik Doldurma Tutamağını aşağıdaki hücrelerin üzerine sürükleyin.

= GetURL (A2)

Not: A2, URL'yi çıkarmak istediğiniz referans hücresidir. Lütfen ihtiyaçlarınıza göre değiştirin.

6.4.3 VBA koduyla köprülerden URL'leri çıkarın

Aşağıdaki VBA kodunu uygulayın, seçilen aralıktaki tüm hücre içeriğini köprü URL'leriyle değiştirecektir.

Not: İşlemden önce lütfen orijinal verileri yedekleyin. Bu durumda, A2:A10 aralığındaki köprülerden tüm URL'leri çıkarmak istiyorum, bu yüzden bu aralığı kopyalayıp B2:B10'a yapıştırıyorum ve ardından yeni aralığı ele alıyorum.

1. Tuşuna basın. Ara Toplam + F11 anahtarlar.

2. Açılışta Uygulamalar için Microsoft Visual Basic Pencere, tıklayın Ekle > Modül, ve ardından aşağıdaki VBA kodunu Modül penceresine kopyalayın.

VBA kodu: Bir köprüden bir URL ayıklayın

Sub Extracthyperlinks()
'Update by Extendoffice 20210901
Dim Rng As Range
Dim WorkRng As Range
On Error Resume Next
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
For Each Rng In WorkRng
  If Rng.Hyperlinks.Count > 0 Then
    Rng.Value = Rng.Hyperlinks.Item(1).Address
  End If
Next
End Sub

3. Tuşuna basın. F5 kodu çalıştırmak için anahtar.

4. Açılırken Kutools for Excel iletişim kutusunda, URL'leri çıkarmak istediğiniz hücre aralığını seçin ve ardından Tamam.

Ardından, tüm hücre içeriği, aşağıda gösterilen ekran görüntüsü gibi köprü URL'leriyle değiştirilir.

6.4.4 Harika bir araçla birden çok köprüden URL'leri toplu olarak kolayca çıkarın

İşte tanıtın Köprüleri Dönüştür yarar Kutools for Excel, bu özellik sayesinde, yalnızca birkaç tıklamayla toplu olarak bir dizi köprü hücresinden URL'leri kolayca ayıklayabilirsiniz.

1. tık Kutools > Link > Köprüleri Dönüştür. Ekran görüntüsüne bakın:

2. içinde Köprüleri Dönüştür iletişim kutusunda aşağıdaki gibi yapılandırın.

2.1) içinde Türü dönüştür bölümünde, Köprü adresleri hücre içeriğini değiştir seçeneğini belirleyin;
2.2) içinde Giriş aralığı kutusunu tıklayın URL'leri çıkarmak istediğiniz köprü hücrelerini seçmek için düğme;
2.3) içinde Sonuç aralığı kutusunu tıklayın ayıklanan URL'lerin çıktısını almak üzere bir hücre seçmek için düğme;
2.4) Tıklayın Tamam.

Ardından, tüm URL'ler, aşağıda gösterilen ekran görüntüsü gibi toplu olarak seçilen hücrelerin köprülerinden çıkarılır.

  Bu yardımcı programın ücretsiz denemesine (30 günlük) sahip olmak istiyorsanız, indirmek için lütfen tıklayınızve ardından yukarıdaki adımlara göre işlemi uygulamaya gidin.


7. Excel'deki köprüleri kaldırın

Bu bölüm, yalnızca bir aralıktan değil, aynı zamanda etkin sayfadan, seçili sayfalardan veya çalışma kitabının tamamından da köprüleri kaldırmanız için size rehberlik eder. Ayrıca, köprüleri kaldırdıktan sonra hücrelerde köprü biçimlendirmesini korumayı seçebilirsiniz.

7.1 Köprüleri Kaldır komutuyla bir aralıktaki köprüleri kaldırın

Excel'in yerleşik özelliği ile seçili bir aralıktaki veya etkin bir sayfadaki tüm köprüleri kolayca kaldırabilirsiniz – Köprüleri Kaldır.

1. Tüm köprüleri kaldırmak istediğiniz aralığı seçin, aralıktaki herhangi bir hücreye sağ tıklayın ve ardından Köprüleri Kaldır bağlam menüsünden.

Veya tıklayabilirsin Anasayfa > Temizle > Köprüleri Kaldır (bu adım Excel 2007 ve önceki sürümlerde mevcut değildir).

İpuçları: Etkin sayfadan tüm köprüleri kaldırmak için Ctrl + A tüm sayfayı seçmek için tuşlarına basın, herhangi bir hücreye sağ tıklayın ve Köprüyü Kaldır bağlam menüsünden.

7.2 VBA koduyla etkin bir çalışma sayfasından tüm köprüleri kaldırın

Etkin bir sayfadan tüm köprüleri bir kerede kaldırmak için aşağıdaki VBA kodunu uygulayabilirsiniz.

1. Kaldırmak istediğiniz köprüleri içeren çalışma sayfasında, Ara Toplam + F11 tuşlarını aynı anda

2. Açılışta Uygulamalar için Microsoft Visual Basic Pencere, tıklayın Ekle > Modül, ve ardından aşağıdaki VBA kodunu Kod penceresine kopyalayın.

VBA kodu: Geçerli sayfadan tüm köprüleri kaldırın

Sub RemoveHyperlinks()
'Update by Extendoffice 20210901
ActiveSheet.Hyperlinks.Delete
End Sub

3. Tuşuna basın. F5 kodu çalıştırmak için anahtar. Ardından tüm köprüler aktif sayfadan kaldırılır.

7.3 Köprüleri Temizle özelliği ile biçimlendirmeyi kaybetmeden köprüleri kaldırın

Yukarıdaki yöntemler, hücrelerden hem köprüleri hem de biçimlendirmeyi kaldırır. Bazen, köprüleri kaldırmanız, ancak biçimlendirmeyi hücrelerde tutmanız gerekebilir. Bu durumda, Excel'in yerleşik özelliği – Köprüleri Temizle sorunu çözmenize yardımcı olabilir.

1. Köprüleri temizleyeceğiniz ancak biçimlendirmeye devam edeceğiniz aralığı seçin, tıklayın Anasayfa > Temizle > Köprüleri Temizle.

Geçerli sayfadaki köprüleri temizlemek için, Ctrl + A tuşlarına basarak tüm sayfayı seçin ve ardından özelliği uygulayın.

2. Ardından, seçili hücrelerdeki tüm köprüler kaldırılır ancak biçimlendirme temizlenmez.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü gibi, öncesinde ve sonrasında hiçbir şey değişmemiş gibi görünüyor, aslında köprüler zaten kaldırılmış.

Notlar:

1. Birden çok çalışma sayfasından veya tüm çalışma kitabından köprüleri kaldırmak için işlemi tekrarlamanız gerekir.
2. Bu özellik, Excel 2007 ve önceki sürümlerde kullanılamaz.
7.4 Biçimlendirmeyi kaybetmeden aralıklardan, sayfalardan veya çalışma kitabından köprüleri kaldırmak için birkaç tıklama

Kutools for Excel kullanışlı bir özellik sağlar – Biçimlendirmeyi Kaybetmeden Köprüleri Kaldır köprüleri kolayca kaldırmanıza yardımcı olmak için:

  1. Seçilen bir aralık;
  2. Etkin sayfa;
  3. Birden çok seçilmiş sayfa;
  4. Tüm çalışma kitabı.

1. tık Kutools > Link > Biçimlendirmeyi Kaybetmeden Köprüleri Kaldıröğesine dokunun ve ardından ihtiyacınız olan bir seçeneği belirleyin.

Not: Bir aralıktan veya seçili sayfalardan köprüyü kaldırmak için önce aralığı veya sayfaları seçmeniz ve ardından özelliği uygulamanız gerekir.

2. Açılırken Kutools for Excel iletişim kutusunu tıklayın Evet devam etmek.

Ardından, biçimlendirmeyi temizlemeden yalnızca köprüler kaldırılır.

  Bu yardımcı programın ücretsiz denemesine (30 günlük) sahip olmak istiyorsanız, indirmek için lütfen tıklayınızve ardından yukarıdaki adımlara göre işlemi uygulamaya gidin.


8. Excel'de otomatik köprüleri devre dışı bırakın

Varsayılan olarak, bir hücreye bir e-posta adresi veya bir web sayfası (URL) biçimi yazarken, otomatik olarak köprüye dönüştürülür. Bu bölüm, Excel'deki bir hücrede veya tüm çalışma kitabında otomatik köprüyü devre dışı bırakmanın birkaç yolunu sunar. Lütfen aşağıdaki gibi yapın.

8.1 Excel'de bir hücrede otomatik köprüyü devre dışı bırak

Aşağıdaki kısayol tuşları, Excel'de bir hücrede otomatik köprünün önlenmesine yardımcı olabilir, lütfen aşağıdaki işlemleri yapın.

1. URL'yi veya e-posta adresi biçimi metnini bir hücreye yazın ve ardından Keşfet tuşuna basın.

Şimdi metin, aşağıda gösterilen ekran görüntüsü gibi köprüye dönüştürülür.

2. Ctrl + Z tuşlarına aynı anda basın, ardından tıklanabilir köprü metni düz metne çevrilir.

8.2 Tüm Excel uygulamasında otomatik köprüleri devre dışı bırakın

Tüm Excel uygulamasında otomatik köprüleri devre dışı bırakabilirsiniz.

1. tık fileto > Seçenekler.

2. içinde Excel Seçenekleri Pencere, tıklayın prova sol bölmede ve ardından Otomatik Düzelt Seçenekleri sağ pencerede düğmesine basın.

3. içinde Otomatik Düzelt iletişim kutusuna gidin ve Yazarken Otomatik Biçimlendir sekmesini tıklayın, Köprülü internet ve ağ yolları kutusu Yazarken değiştirin bölümünü ve ardından tıklayın Tamam.

4. tık OK geri döndüğünde değişiklikleri kaydetmek için Excel Seçenekleri pencere.

Artık hücrelere URL veya e-posta adresi biçiminde metin yazarken, metinler köprülere dönüştürülmeyecek.

Not: Bu değişiklik bilgisayarınızdaki her çalışma kitabını etkileyecektir.


En İyi Ofis Üretkenliği Araçları

Kutools for Excel Sorunlarınızın Çoğunu Çözer ve Verimliliğinizi% 80 Artırır

 • Yeniden: Hızlıca yerleştirin karmaşık formüller, grafikler ve daha önce kullandığınız her şey; Hücreleri Şifrele şifre ile; Posta Listesi Oluşturun ve e-posta gönder ...
 • Süper Formül Çubuğu (birden çok metin ve formül satırını kolayca düzenleyin); Okuma Düzeni (çok sayıda hücreyi kolayca okuyun ve düzenleyin); Filtrelenmiş Aralığa Yapıştır...
 • Hücreleri / Satırları / Sütunları Birleştirme Veri kaybetmeden; Bölünmüş Hücre İçeriği; Yinelenen Satırları / Sütunları Birleştirme... Yinelenen Hücreleri Önleyin; Aralıkları Karşılaştır...
 • Yinelenen veya Benzersiz'i seçin Satırlar; Boş Satırları Seçin (tüm hücreler boştur); Süper Bul ve Bulanık Bul Birçok Çalışma Kitabında; Rastgele Seçim ...
 • Tam kopya Formül referansını değiştirmeden Birden Çok Hücre; Otomatik Referans Oluştur Birden Çok Sayfaya; Madde İşaretleri Ekle, Onay Kutuları ve daha fazlası ...
 • Metni Çıkar, Metin Ekle, Konuma Göre Kaldır, Alanı Kaldır; Sayfalama Alt Toplamları Oluşturma ve Yazdırma; Hücre İçeriği ve Yorumları Arasında Dönüştür...
 • Süper Filtre (filtre şemalarını kaydedin ve diğer sayfalara uygulayın); Gelişmiş Sıralama ay / hafta / gün, sıklık ve daha fazlasına göre; Özel Filtre kalın, italik ...
 • Çalışma Kitaplarını ve Çalışma Sayfalarını Birleştirin; Tabloları anahtar sütunlara göre birleştirin; Verileri Birden Çok Sayfaya Bölme; Toplu dönüştürme xls, xlsx ve PDF...
 • 300'den fazla güçlü özellik. Office / Excel 2007-2019 ve 365'i destekler. Tüm dilleri destekler. Kuruluşunuzda veya kuruluşunuzda kolay dağıtım. Tam özellikli 30 günlük ücretsiz deneme. 60 günlük para iade garantisi.
kte sekmesi 201905

Office Tab, Office'e Sekmeli Arayüz Getirir ve İşinizi Çok Daha Kolay Hale Getirir

 • Word, Excel, PowerPoint'te sekmeli düzenlemeyi ve okumayı etkinleştirin, Publisher, Access, Visio ve Project.
 • Yeni pencereler yerine aynı pencerenin yeni sekmelerinde birden çok belge açın ve oluşturun.
 • Üretkenliğinizi% 50 artırır ve her gün sizin için yüzlerce fare tıklamasını azaltır!
ofis tabanı
Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.