Ana içeriğe atla

Excel İpuçları: Hesaplama ve Formüller> Matematik İşlevleri

Yazarı: Kelly Son Değiştirilme Tarihi: 2020-03-23

SUM İşlevi

Sayfalar Arasında Toplam

Excel'de birden çok sayfada aynı aralığı toplamak için 3B referans nasıl oluşturulur?

Excel'de birden çok sayfada aynı hücreyi nasıl toplayabilirim?

Birden çok sayfada aynı sütundaki değerler nasıl toplanır?

Çalışma sayfalarından / çalışma kitaplarından alınan verileri tek bir çalışma sayfasına nasıl özetleyebilirim?

Birden çok sayfaya bakma ve sonuçları Excel'de toplama

Hücreleri Hariç Tutan Toplam

Bir sütundaki hücreleri Excel'deki toplamdan nasıl hariç tutabilirim?

Excel'de #YOK hatalarını yok sayan bir sütun hücresini hızlı bir şekilde nasıl toplayabilirim?

Excel'deki her bir veya n'inci satırı / sütunu hızlı bir şekilde nasıl toplayabilirim?

Excel'de başlık / ilk satır hariç tüm sütun nasıl toplanır?

Excel'de her n satırı nasıl toplayabilirim?

Excel'deki hataları görmezden gelen hücre aralığını nasıl toplayabilirim?

Excel'de alt toplamlar olmadan değerleri nasıl toplayabilirim veya hariç tutabilirim?

Excel'de n / a olmadan veya olmadan değerleri nasıl toplayabilirim?

Karşılanma koşulu olana kadar toplam

Excel'deki bitişik sütunda bir koşul karşılanana kadar bir sütun nasıl toplanır?

Boş hücreye ulaşana kadar bir sütundaki hücre değerleri nasıl toplanır?

Excel'de bir sonraki boş hücreye kadar sütun değerleri nasıl toplanır?

Excel'de bitişik hücrede belirli bir değere ulaşılıncaya kadar sayıları nasıl toplayabilirim?

Yalnızca Görünür Hücreyi Topla

Excel'de ölçütlere sahip filtreye dayalı hücreleri saymak / toplamak nasıl?

Excel'deki gizli sütunları hariç tutan değerleri hızlı bir şekilde nasıl toplayabilirim?

Excel'de yalnızca filtrelenmiş veya görünür hücreler nasıl toplanır?

Ölçütlerle Topla

Excel'deki yazı tipi renklerine göre hücreleri saymak / toplamak nasıl?

Excel'de tek / çift sayıları veya satırları saymak / toplamak nasıl?

Excel'de yalnızca pozitif veya negatif sayıları saymak / toplamak nasıl?

Excel'de üstü çizili hücreleri saymak / toplamak nasıl?

Excel'de arka plan rengine göre hücreleri saymak ve toplamak nasıl?

Google sayfasındaki hücre rengine göre hücreler nasıl sayılır veya toplanır?

Excel'de koşullu biçimlendirme ile hücreleri renklere göre saymak / toplamak nasıl?

Bir sayıdan büyük ancak daha küçük hücreler nasıl sayılır / toplanır?

Excel'de saatlik verileri günlük olarak hızlı bir şekilde nasıl toplayabilirim?

Excel'de negatif değerleri nasıl toplayabilirim / ortalamasını göz ardı edebilirim?

Excel'deki bir hücre aralığındaki kalın sayıları nasıl toplayabilirim / sayabilirim?

Excel'de işaretli onay kutularını nasıl toplayabilirim / sayabilirim?

Excel'de sütun ve satır ölçütlerine göre nasıl toplanır?

Karşılık gelen dize belirli bir uzunluktaysa hücreler nasıl toplanır?

Başka bir sütundaki değer değiştiğinde hücreler nasıl toplanır?

Excel'de aynı tarihe sahip ilgili değerleri nasıl toplayabilirim?

Excel'de verileri hafta içi / ay / çeyrek / yıl olarak nasıl toplayabilirim?

Excel'deki tek ölçütlere göre birden çok sütun nasıl toplanır?

Parantez içindeki sayıları yalnızca Excel'de nasıl toplayabilirim?

Excel'de BUGÜN dahil olmak üzere son 7 veya 30 günün sayılarını nasıl toplayabilirim?

Excel'de yalnızca tam sayılar nasıl toplanır?

Bitişik hücrelerdeki tarihler Excel'de belirtilen aya eşitse, değerleri nasıl toplar veya ortalama?

Excel'deki başka bir sütundaki ölçütlere dayalı olarak değerler nasıl toplanır?

Excel'de ay ve yıla göre değerler nasıl toplanır?

Excel'deki açılır listenin seçimine dayalı olarak değerler nasıl toplanır?

Excel'deki metin ölçütlerine göre değerler nasıl toplanır?

Excel'de iki tarih aralığı arasındaki değerleri nasıl toplayabilirim?

Excel'de gruplara göre değerler nasıl toplanır?

Excel'de bir dizi değeri toplamak için HLOOKUP nasıl kullanılır?

Excel'de vlookup ve sum nasıl kullanılır?

Birden çok sayfaya bakma ve sonuçları Excel'de toplama

Diğer

Excel'de birden çok satırı / sütunu / çalışma sayfasını Otomatik Toplama nasıl yapılır?

Excel'de bir sütunun kümülatif toplamı / çalışan toplamı nasıl hesaplanır?

Excel'de çalışan toplam / ortalama nasıl hesaplanır?

Excel'de bir aralıktaki birimlerle sayıları doğru bir şekilde nasıl toplayabilirim?

Excel'de bir veya tek bir hücrede toplam çalıştırmaya nasıl devam edilir?

Excel'deki her sütunun verilerini hızlı bir şekilde nasıl özetleyebilirim?

Excel'de bir formülle değerleri nasıl yuvarlayabilirim?

Excel'de toplamadan önce değerler nasıl yuvarlanır?

Excel'de adlandırılmış bir aralıktaki belirli bir satırı veya sütunu nasıl toplamalıyım?

Excel'de bir sayıdaki tüm basamakları nasıl toplayabilirim?

Excel'de büyük / küçük harfe duyarlı hücre değerleri nasıl toplanır?

Excel'de metin ve sayı içeren hücreleri nasıl toplayabilirim?

Excel'de bir aralığın köşegeni nasıl toplanır?

Her hücrenin ilk basamağını yalnızca Excel'de nasıl toplayabilirim?

Excel listesindeki en büyük veya en küçük 3 değeri nasıl toplayabilirim?

Excel çalışma sayfasında 1'den n'ye kadar olan sayıları nasıl toplayabilirim?

Excel'deki işaretten bağımsız olarak sayıları nasıl toplayabilirim?

Tek bir Excel hücresindeki sayıları virgülle nasıl toplayabilirim?

Excel'de tek bir hücrede sayıları nasıl toplayabilir veya ekleyebilirim?

Yalnızca Excel'de benzersiz değerler nasıl toplanır veya ortalanır?

Bir Excel sütunundaki veya satırındaki ilk n değerleri nasıl toplar veya sayarım?

Excel'de mutlak değerler nasıl toplanır?

Excel'de saat, dakika veya saniye olarak zaman ve biçim nasıl toplanır?

Metin kutularındaki değerler nasıl toplanır?