Ana içeriğe atla

Excel İpuçları: Düzen> Kopyala ve Yapıştır

Ölçütlerle Kopyala

Sütun, Excel'de belirli bir değer / metin içeriyorsa, hücreler nasıl kopyalanır?

Hücre değerine göre sütun başka bir sayfaya nasıl kopyalanır?

Google sayfasındaki hücre değerine göre satırı başka bir sayfaya nasıl kopyalarım?

Excel'deki tarihe göre satırları kopyalayıp başka bir sayfaya nasıl yapıştırabilirim?

Sütun, Excel'de belirli bir metin / değer içeriyorsa, satırlar nasıl kopyalanır?

Excel'deki sütun ölçütlerine göre satırları yeni sayfaya nasıl kopyalayabilirim?

Bir sütundaki hücre değerine göre satırları nasıl çoğaltabilirim?

Formüllerle Kopyala

Hücreyi Excel'de formül değil metin değeri olarak nasıl kopyalayabilirim?

Hücre formülünü yalnızca Excel'de biçimlendirmeden nasıl kopyalayabilirim?

Formülleri kopyalayıp diğer çalışma sayfasına Excel'de metin olarak nasıl yapıştırabilirim?

Formüller bir çalışma kitabından diğerine bağlantı olmadan nasıl kopyalanır?

Excel'de formüller olmadan sayıları veya değerleri nasıl kopyalayabilirim?

Excel'e kopyalayıp yapıştırırken formül ve biçimlendirme nasıl korunur?

Excel'deki formüller dışındaki tümünü nasıl yapıştırabilirim?

Diğer

Geçerli sayfadaki hücreyi veya Excel'de bir sayfadan diğerine otomatik olarak nasıl kopyalayıp yapıştırabilirim?

Excel'de seçilen bir aralığı yeni bir çalışma kitabına nasıl kopyalarım?

Birleştirilmiş hücreleri Excel'deki tek hücrelere nasıl kopyalayıp yapıştırabilirim?

Excel'de yalnızca boş olmayan hücreleri nasıl kopyalayıp yapıştırırım?

Excel'de boş hücreleri atlamak nasıl kopyalanıp yapıştırılır?

Excel'de kenarlıksız nasıl kopyalanıp yapıştırılır?

Excel'de yeni satır sonu olmadan hücre nasıl kopyalanır?

Geçerli hücre adresini Excel'deki başka bir konuma nasıl kopyalarım?

Excel sayfa kurulumunu Excel'deki diğer çalışma sayfalarına nasıl kopyalayabilirim?

Köprüyü yalnızca bir hücreden diğerine Excel'de nasıl kopyalayabilirim?

Excel'de bir grafik biçimini diğerlerine nasıl kopyalarım?

Excel'de yalnızca görünür hücreler nasıl kopyalanır?

Excel'de satır ve sütun başlıkları nasıl kopyalanır?

Alt toplamları yalnızca Excel'de nasıl kopyalayabilirim?

Seçili hücrelerin toplamını yalnızca Excel'de nasıl kopyalayabilirim?

Excel'de mesaj kutusundan metin nasıl kopyalanır?

Excel'de kesme, kopyalama ve yapıştırma işlevleri nasıl devre dışı bırakılır?

Bir dizindeki dosyalar arasında nasıl geçiş yapılır ve verileri Excel'deki bir ana sayfaya kopyalarım?

Excel'de alternatif boş satırlara veri nasıl yapıştırılır?

Excel tablosunu kelimeye nasıl yapıştırabilir ve tablo içeriğini sayfaya sığdırabilirim?

Harici içeriği Excel'e nasıl yapıştırabilirim her zaman hedef biçimlendirmeyle eşleşir?

Aralığı Excel'de bir hücreye nasıl yapıştırabilirim?

Excel'de açılır listeyle hücreye kopyalayıp yapıştırmayı nasıl önleyebilirim?

Excel'de iki hücrenin içeriğini hızlı bir şekilde nasıl değiştirebilirim?

Excel'de tablodaki sütunların konumunu nasıl yeniden sıralayabilirim?

Excel'de yalnızca değerleri yapıştırmakla (biçimlendirmeyi önlemek) nasıl kısıtlanır?

Excel'de Ctrl + V kullanırken yapıştırma değerlerini varsayılan yapıştırma olarak nasıl ayarlayabilirim?

Hücreleri aşağı kaydırmak ve kopyalanan değerleri Excel'de yapıştırmak nasıl?

Excel'de satırları veya sütunları nasıl değiştirebilirim?