Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Excel Formül Örnekleri | ExtendOffice

saymak
Şuna eşit hücreleri say COUNTIFSUMPRODUCTTAM
Eşit olmayan hücreleri sayın COUNTIF
X veya y'ye eşit hücreleri sayın COUNTIFSUMPRODUCTSUM
Hem x hem de y'ye eşit hücreleri sayın COUNTIFS
Büyük veya küçük hücreleri sayın COUNTIF
İki değer / tarih arasındaki hücre sayısını sayın COUNTIFS
Verilen iki sayı arasında olmayan hücre sayısını sayın COUNTIFSUMPRODUCT
Sayılan hücre sayısı birçok değerden birine eşittir COUNTIFSUMPRODUCT
Birçok değere eşit olmayan hücre sayısını sayın COUNTIFCOUNTASUMPRODUCT ISNAMAÇ
x veya y'ye eşit olmayan hücre sayısı COUNTIFSSUMPRODUCT
Boş veya boş olmayan hücreleri say COUNTBOLANKCOUNTIF
Belirli bir metinle başlayan/biten hücreleri sayın COUNTIF
x veya y içeren hücreleri sayın SUMPRODUCTNUMARABUL
Belirli bir metni içeren hücreleri büyük/küçük harfe duyarlı olarak sayın SUMPRODUCTNUMARABUL
Kaç Hücrenin Hata İçerdiğini Say SUMPRODUCTNUMARASUM
Sayısal veya sayısal olmayan değerler içeren hücre sayısı SUMPRODUCTNUMARADEĞİLCOUNT
Tek veya çift sayılar içeren hücre sayısını sayın SUMPRODUCTMOD
Pozitif veya negatif değerler içeren hücre sayısını sayın COUNTIF
Belirli sayıda karakter içeren hücre sayısını sayın COUNTIFSUMPRODUCTLENN
Belirli Metin İçeren Hücre Sayısı COUNTIFSUMPRODUCTBULNUMARA
Metin hücrelerinin sayısını sayın COUNTIFCOUNTIFS
Hata içermeyen hücreleri sayın ISERRORSUMPRODUCTSUM
Belirli bir metin içermeyen hücreleri sayın COUNTIFCOUNTIFS
Çok Değer İçermeyen Hücre Sayısı SUMMmultNUMARATRANSPOSESIRA
Haftanın Gününe Göre Tarih Sayısı SUMSUMPRODUCTHAFTA İÇİ
NOT Mantığı ile Çoklu Kriterleri Sayma SUMPRODUCTMAÇ
Belirli Bir Sayıyla Başlayan Sayıları Sayma SUMPRODUCTSOL
Tüm Excel Çalışma Kitabında Belirli Metnin Oluşumlarını Sayma SUMPRODUCTCOUNTIFDOLAYLI
Yalnızca Tam Sayıları Sayma veya Toplama SUMPRODUCT MOD
N'inci Basamağın X'e Eşit Olduğu Sayıları Say SUMPRODUCT MID
İki veya daha fazla kriterle eşleşen hücreleri sayın COUNTIFS
İki sütun arasındaki eşleşmeleri say SUMPRODUCT
Yıl, aya göre tarih sayısını sayın SUMPRODUCTYILAY
Dahili kriterleri karşılıyorsa satırları sayın SUMPRODUCT
Birden Çok Kriteri Karşılıyorsa Satırları Say SUMPRODUCT
İki Sütun Arasındaki Tüm Eşleşmeleri / Yinelenenleri Say SUMPRODUCTCOUNTIFCOUNTMAÇNUMARA
Belirli Değerler İçeren Satır Sayısı SUMMmultTRANSPOSESÜTUN
Çoklu VEYA Kriterli Satır Sayısı SUMPRODUCT
Kriterlere Göre Benzersiz Sayısal Değerleri Say SUMSIKLIKROWSEŞSİZFILTRE
Bir Sütundaki Benzersiz Sayısal Değerleri veya Tarihleri ​​Sayma SUMSIKLIKNUMARAEŞSİZCOUNTIFCOUNT
Filtrelenmiş Listedeki Görünür Satırların Sayısı TOPLAM
Bir Aralıktaki Benzersiz Değerleri Say SUMPRODUCTSIKLIKMAÇSIRACOUNTIF
Benzersiz Değerleri Kriterlerle Say SUMSIKLIKMAÇSIRAIF
Görünür Satırları Kriterlerle Say SUMPRODUCTTOPLAMSIRAMIN
Bitişik Olmayan Bir Aralıkta COUNTIF Kullanın SUMCOUNTIFDOLAYLI
Çoklu Kriterler İçin VEYA Mantığına Sahip Sayılar SUMCOUNTIFSUMPRODUCTMAÇ NUMARA
Listedeki Öğelerin Yüzde Dağılımı Hesaplayın COUNTIFCOUNTA
COUNTIFS ile Aya Göre Özet Sayımı Oluşturun COUNTIFSDÜZENLE
Bir Listede Oluşma Sayısını Çalıştırın COUNTIFIF
Boş Olmayan Kategorilerin Özet Sayısı COUNTIFS
Toplam
Birden çok çalışma sayfasında 3B toplam veya özet SUMSUMPRODUCTSUMIFDOLAYLI
Koşu Toplamını Hesapla SUM
Fatura Numarasına Göre Ara Toplamı Al COUNTIFSUMIFIF
Gruba Göre Toplam Değerler SUMIFIF
Renklere Göre Ara Toplam SUMIF
İki Yönlü Özet Sayma COUNTIF
Yaşa Göre Ara Toplam Fatura Tutarları SUMIF
Hataları Yok Sayan Tüm Sayı Hücrelerini Topla SUMIFEĞERHATAAGREGA
En Küçük veya En Alt N Değerlerini Topla SUMPRODUCTKÜÇÜK
Kriterlere Göre En Küçük veya En Alt N Değerlerini Topla SUMKÜÇÜKIF
Aya Göre Toplam Değerler (Yıllı veya Yılsız) ÇOKETOPLASUMPRODUCTXNUMX AYAY
Belirli Bir Tarihin Haftasına Göre Toplam Değerler ÇOKETOPLA
Haftalık veya Hafta içi Toplam Değerler HAFTA SAYISISUMPRODUCTHAFTA İÇİ
Her N Satırı veya Sütunu Topla SUMOFFSETSIRAÖNE ÇIKAN HABERLER
Her N. Satırı veya Sütunu Topla SUMPRODUCTMODSIRASÜTUN
Belirli Metin veya Karakterlerle Başlıyorsa veya Bitiyorsa Topla SUMIF
Hücreler Başka Bir Sütunda Belirli Metin İçeriyorsa Topla SUMIFSUMPRODUCTARAMANUMARA
İki Değer Arasındaysa Toplamı ÇOKETOPLA
Sadece Formül İçeren Hücreleri Topla SUMPRODUCTISFORMÜL
Yıllara Göre Toplam Değerler SUMPRODUCT ÇOKETOPLA TARİH YIL
Hücreler Yıldız İçeriyorsa Topla SUMIF
Hücreler Hem X hem de Y İçeriyorsa Toplamı ÇOKETOPLA
Hücreler İçeriyorsa veya X veya Y'ye Eşitse Toplamı SUMPRODUCT NUMARA ARAMA ÇOKETOPLA
Tarih İki Tarih Arasındaysa Topla ÇOKETOPLA
Hücrelerin Belirli Bir Değere Eşit Olup Olmadığı Toplamı SUMIF
Belirli Bir Değerden Büyük veya Küçükse Toplam SUMIF
Tarih Belirli Bir Tarihten Büyük veya Küçükse Topla SUMIF
Birçok Şeyden Birine Eşitse Toplam SUMIFSUMPRODUCT
Boş veya Boş Olmayan Kriterlere Dayalı Toplam Değerler SUMIF
VEYA VE VE Mantığına Dayalı Çoklu Kriterli Sumif SUMIFÇOKETOPLA
Bir Ölçüt Karşılanırsa Birden Çok Sütunu Topla SUMPRODUCT
Son N Sütunları Topla SUM INDEX ÖNE ÇIKAN HABERLER
İlk N Değerleri veya İlk N Değerleri Kriterlerle Topla SUMPRODUCT BÜYÜK
Sütun veya Hem Sütun Hem Satır Bazında Toplam Değerler SUMPRODUCT
Kriterlere Göre Son N Gündeki Toplam Değerler ÇOKETOPLA BUGÜN
Filtrelenmiş bir listede yalnızca görünür hücreleri veya satırları toplayın TOPLAM
Yatay aralıktaki toplam değerler ÇOKETOPLA
VEYA mantığına dayalı birden çok kriterle SUMIFS kullanın SUMÇOKETOPLA
EĞER işleviyle SUMPRODUCT kullanın SUMPRODUCT
mali
Dönem başına veya toplam faiz ödemelerini hesaplayın IPMTCUMIPMT
Arama
INDEX ve MAÇ ile yaklaşık eşleşme INDEXMAÇ
DÜŞEYARA ile yaklaşık eşleşme VLOOKUP
Büyük/küçük harfe duyarlı arama INDEXMAÇVLOOKUPTAMİLGİLİ BÖLÜM
Eşleşen sayıları döndürmek için büyük/küçük harfe duyarlı arama SUMPRODUCTMAÇTAM
Eksik değerleri say SUMPRODUCTMAÇISNACOUNTIF
Dinamik çalışma sayfası veya çalışma kitabı referansı DOLAYLI
INDEX ve MAÇ ile tam eşleşme INDEXMAÇ
DÜŞEYARA ile tam eşleşme VLOOKUP
Bir sütun veya satırdaki en uzun veya en kısa metin dizesini bulun INDEXMAÇLENMAXMIN
Ölçütlerle en uzun metin dizesini bulun INDEXMAÇLENMAX
Eksik değerleri bul IFISNAMAÇVLOOKUPCOUNTIF
Arama sonuçlarının hücre adresini alın INDEXMAÇHÜCRE
Bir sütun veya satırda ilk boş olmayan değeri alın INDEXMAÇISBLANK
Bir sütun veya satırdaki ilk sayısal değeri alın INDEXMAÇNUMARA
Bir sütundaki ilk metin değerini alın INDEXMAÇVLOOKUP
Arka arkaya ilk metin değerini alın YATAYARA
Maksimum değere karşılık gelen bilgileri alın INDEXMAÇMAX
Minimum değere karşılık gelen bilgileri alın INDEXMAÇMIN
Bir sütundaki son metin değerini al INDEXMAÇ
DÜŞEYARA ile öğrenci veya çalışan bilgilerini alın VLOOKUP
Verilen satır ve sütundaki değeri alın INDEXMAÇKÜÇÜK
Birden çok sütunda INDEX ve MATCH INDEXMAÇMmultTRANSPOSESÜTUN
Birden çok diziyle INDEX ve MATCH INDEXMAÇİLGİLİ BÖLÜM
INDEX ve MATCH ile sola arama INDEXMAÇ
DÜŞEYARA ile sola arama VLOOKUPİLGİLİ BÖLÜM
Bir aralıktaki maksimum değeri bulun MAÇMAX
İlk hatayı bul MAÇISERROR
İle başlamayan ilk eşleşmeyi bul MAÇSOLIF
İçermeyen ilk eşleşmeyi bulun MAÇNUMARAARAMA
Joker karakterlerle ilk kısmi eşleşmeyi bulun MAÇ
Joker karakterlerle belirli bir metin içeren bir değer arayın INDEXMAÇ
En yakın eşleşmeyi ara INDEXMAÇABSMIN
Birden çok ölçütle en yakın eşleşme değerine bak IFINDEXMAÇ
Tüm sütunu arayın ve alın INDEXMAÇSUMortalamaMAXBÜYÜK
Tüm satırı arayın ve alın INDEXMAÇSUMortalamaMIN
INDEX ve MAÇ ile sonraki en büyük eşleşmeyi arayın INDEXMAÇ
İlk kısmi eşleşme numarasını arayın MAÇMETİNINDEX
Değerleri azalan sırada arayın INDEXMAÇ
Başka bir çalışma sayfasından veya çalışma kitabından değerleri arayın VLOOKUP
Tabloları INDEX ve MATCH ile birleştirme INDEXMAÇ
INDEX ve MATCH ile çok kriterli arama INDEXMAÇ
DÜŞEYARA ile kısmi eşleşme VLOOKUP
Bir hücreden ilk liste değerini al INDEXMAÇARAMANUMARA
Bir listeye karşı hücredeki ilk eşleşen değeri al INDEXMAÇARAMAAGREGA
En düşük n değerleriyle ilişkili bilgileri alın VLOOKUP
INDEX ile n. eşleşmeyi al INDEXSIRAKÜÇÜKIF
DÜŞEYARA ile n. eşleşmeyi al VLOOKUP
Nakliye maliyeti hesaplayıcı VLOOKUP
Birden çok kriterle iki yönlü yaklaşık eşleşme INDEXMAÇIF
INDEX ve MATCH ile iki yönlü arama INDEXMAÇ
Dymanic sayfa adıyla Vlookup VLOOKUPDOLAYLI
Matematik
İkili değeri ondalık veya sekizlik veya onaltılık değere dönüştürme BIN2DECONDALIKBIN2EkimBIN2HEX
Onaltılık değeri onlu veya ikili veya sekizlik değere dönüştürme HEX2DECONDALIKHEX2EkimHEX2BIN
Sekizlik değeri ondalık veya ikili veya onaltılık değere dönüştürme EKİM2AralıkONDALIKEKİM2HEXOct2bin
Ondalık değeri ikili veya sekizli veya onaltılı değere dönüştürme 2 Aralık2 EkimDEC2HEX
Ondalık sayıyı IP adresine dönüştür MID
Excel'de ondalık tam sayıya dönüştürme YUVARLAK AŞAĞIYUVARLA ROUNDUP
Tarih ve Saat
Bugüne kadar iş günü ekleyin İŞGÜNÜİŞ DAT.ULUSL
Zamana saat ekleyin ZAMAN MOD
Zamana dakika ekleyin ZAMAN MOD
Zamana saat dakika saniye ekleyin ZAMAN
Bugüne kadar ay ekleyin  
Bugüne kadar yıl ekle TARİHYILAYGÜN
Geç zamana göre puan atayın IFDEĞER
Bugüne kadar gün ekleme veya çıkarma  
İki tarih arasındaki günleri saat dakika saniye hesaplayın METİN
Bugünden kalan günleri hesaplayın MAXBUGÜN
Tarihler arasında kalan günleri hesaplayın  
Ay içinde kalan günleri hesapla XNUMX AY
Yılda kalan günleri hesaplayın  
İki tarih arasındaki farkı hesapla DATEIF
İki zaman arasındaki farkı hesapla IF
Son kullanma tarihini hesaplayın XNUMX AYDÜZENLE
İle zamanlar arasındaki saatleri dakika saniye hesaplayın SAAT  DAKİKA İKİNCİ
Ağ zamanını hesapla MOD
Emeklilik tarihini hesaplayın DÜZENLE
Çakışan günleri hesapla MAXMIN
Fazla mesai ücretini hesaplayın  
Yılları iki tarih arasındaki günleri hesapla DATEIF
Tarihlerin iş günü olup olmadığını kontrol edin İŞGÜNÜ   İŞGÜNÜ.ULUSL
Tarihin son n gün olup olmadığını kontrol edin BUGÜN    VE
Tarihin bugünden son n ay olup olmadığını kontrol edin BUGÜN    VE     XNUMX AY
Aynı ay içinde iki tarih olup olmadığını kontrol edin AY  YIL
Tarih ve saati birleştir METİN   BİRLEŞTİR
Tarihi Jülyen'e dönüştür METİN  YIL  TARİH
Tarihi ay yıl gününe çevir METİN
Tarihi metne dönüştür METİN
Tarih saat dizesini tarih saatine dönüştür SOL  MID
Ondalık saatleri saate çevirme  
Ondalık dakikayı saate çevir  
Ay adını sayıya çevir TARİHDEĞERİ   AY
Sayıyı tarihe dönüştür METİN  SOL  MID  SAĞ  TARİH
Saati başka bir saat dilimine dönüştürme MOD
Zamanı ondalık saate çevir  
Zamanı ondalık dakikaya çevir  
Zamanı ondalık saniyeye çevir  
Zamanı paraya çevirin  
Zamanı Uni'ye çevirx TARİH
Zaman damgasını zamana dönüştür MID  ZAMAN
Metni zamana dönüştür TARİHDEĞERİ  DEĞER  
Ayın günlerini say XNUMX AY  GÜN
Son kullanma tarihine kadar günleri sayın BUGÜN
İki tarih arasında haftanın gününü say DOLAYLI  SIRA  HAFTA İÇİ  SUMPRODUCT
Bir tarih aralığında haftanın gününü say HAFTA İÇİ  SUMPRODUCT
Bugünden itibaren günleri sayın BUGÜN  IF  ISBLANK  ABS
İki tarih arasındaki günleri sayın DATEIF
Mevcut ayda kalan dayaları say XNUMX AY  YIL  TARİH
İki tarih arasındaki tatilleri sayın SUMPRODUCT
İki tarih arasındaki ayları sayın DATEIF   YILFRAC
Bir zaman aralığındaki çağrıların sayısını sayın COUNTIFS
Bir aralıktaki süreleri sayın COUNTIFS
Yalnızca iş gününü say TAMİŞGÜNLERİ  TAMİŞGÜNÜ.ULUSL
İki tarihten tarih aralığı oluşturun METİN
Dinamik tarih listesi oluşturun ROWS
Haftalık tarih aralığı oluşturun ROWS  METİN
Özel biçim hafta içi adı HAFTA İÇİ  İLGİLİ BÖLÜM
Geçerli tarih veya saati göster BUGÜN   Almaya Başla
Excel'de yalnızca datetime'dan zamanı ayıkla ZAMANMOD
Excel'de tarihi yalnızca datetime'dan ayıkla INTKKTC TARİH
Her grubun en erken veya en son tarihini bulun IF MAX MIN
Ayın son hafta içi gününü bulun XNUMX AY  HAFTA İÇİ
Program listesinde sonraki tarihi bul  
Verilen tarihten gün adını alın METİN  HAFTA İÇİ  İLGİLİ BÖLÜM
Gün aydan itibaren tarih alın TARİH
Ayın ilk veya son iş gününü alın YIL     AY       TARİH  İŞGÜNÜ
tarihten itibaren mali ay alın AY  İLGİLİ BÖLÜM
Mali çeyreği tarihten itibaren alın AY   İLGİLİ BÖLÜM
Mali yılı şu tarihten itibaren alın AY   YIL
Verilen tarihe göre ayın ilk veya son gününü alın GÜN  XNUMX AY
Ayın ilk gününü ay metin adına göre alın  IF
Önceki ayın ilk veya son gününü alın XNUMX AY
İki tarihin orta noktasını alın SUM  İŞGÜNÜ
Haftanın Pazartesi alın HAFTA İÇİ
tarihten itibaren ayı al AY
En son haftanın gününü alın MOD
Bir sonraki belirli hafta içi gününü alın HAFTA İÇİ
Verilen tarihe göre ayda haftanın n. gününü alın HAFTA İÇİ GÜN
Verilen tarihe göre yılın n. gününü alın YIL  TARİH
iki tarih arasındaki iş günü sayısını alın TAMİŞGÜNLERİ  TAMİŞGÜNÜ.ULUSL
Tamamlanan veya kalan yılın yüzdesini alın YIL  TARİH YILFRAC
tarihten itibaren çeyrek alın AY  YIL
Geçen ay veya gelecek ay aynı tarihi alın DÜZENLE
Geçen yıl veya gelecek yıl aynı tarihi alın DÜZENLE
Excel'deki tarihten itibaren hafta numarasını alın HAFTA SAYISI
Excel'de iki tarih arasındaki çalışma saatlerini alın TAMİŞGÜNLERİ TAMİŞGÜNÜ.ULUSL
Excel'de doğum tarihinden itibaren yaşı alın veya hesaplayın YILFRAC DATEIF
İki tarih arasındaki tatilleri listele IF   METİN BİRLEŞTİRME
Metin
Kelimeleri veya İsimleri Kısaltın METİN BİRLEŞTİRME NUMARA SIRA DOLAYLI LEN MAÇ MID TRIM SOL VEKİL BUL ÜST
Telefon numarasına alan kodu veya ülke kodu ekleyin BİRLEŞTİR
Her kelimeden önce karakter ekleyin VEKİL
İlk kelimeden sonra virgül ekleyin DEĞİŞTİR BUL
İsimler arasına virgül ekleyin BULDEĞİŞTİR TRIM VEKİL
Telefon numarasına kısa çizgi ekleyin DEĞİŞTİR
Hücredeki SSN'ye kısa çizgiler ekleyin SOL MID SAĞ VEKİL
Metin uzunluğunu düzeltmek için başına sıfırlar ekleyin METİN
Ortaya metin ekleyin SOL MID DEĞİŞTİR
Virgülden sonra boşluk ekleyin TRIM VEKİL
Sayı ve metin arasına boşluk ekleyin TRIMDEĞİŞTİR MIN BUL MAX EĞERHATA SIRA DOLAYLI LEN
Metin dizesinin ilk harfini veya her kelimeyi büyük harfle yazın ÜSTLEN BUL LOWER DEĞİŞTİR SOL MID
Bir hücrenin belirli bir metin içerip içermediğini kontrol edin NUMARA ARAMA BUL
Hücrenin birçok şeyi içerip içermediğini kontrol edin SUMPRODUCT NUMARA ARAMA COUNTA
Hücrenin birçok şeyden birini içerip içermediğini kontrol edin SUMPRODUCT NUMARA ARAMA
Bir hücrenin birkaç değerden birini içerip içermediğini kontrol edin, ancak diğer değerleri hariç tutun SUMPRODUCT NUMARA ARAMA
Hücrenin bazı metinler içerip başka metinler içermediğini kontrol edin COUNT ARAMA VE
Harfi sayıya çevir SÜTUN DOLAYLI
Hücrenin sayı içerip içermediğini kontrol edin COUNT BUL
Hücreleri satır sonu ile birleştirin BİRLEŞTİR
Excel'de tarih ve saati tek bir hücrede birleştirin METİN
Metin ve tarihi Excel'de aynı hücrede birleştirin METİN BİRLEŞTİR
Bir hücrede virgülle ayrılmış değerleri sayma LEN VEKİL TRIM
Hücredeki belirli karakteri say LEN VEKİL
Bir hücre aralığındaki belirli karakteri sayın SUMPRODUCT LEN VEKİL
Hücredeki belirli kelimeleri say LEN VEKİL
Bir hücre aralığında belirli kelimeleri sayın SUMPRODUCT LEN VEKİL
Bir hücredeki karakter sayısını sayma LEN
Bir hücre aralığındaki karakter sayısını sayın SUMPRODUCT LEN
Bir hücredeki kelimelerin sayısını sayın LEN TRIM VEKİL
Bir hücre aralığındaki kelimelerin sayısını sayın SUMPRODUCT LEN TRIM VEKİL
Formüllerde çift tırnak kullanın TANK
Hücrenin listedeki herhangi bir değere eşit olup olmadığını kontrol edin SUMPRODUCT
Telefon numaralarını temizleyin ve yeniden biçimlendirin VEKİL
Hücreleri virgülle birleştirin TRIM VEKİL BİRLEŞTİR
İlk adı ve soyadı birleştirin SOL BİRLEŞTİR
İki veya daha fazla metin dizesini karşılaştırın TAM IF COUNTIF
Hücreleri birleştirin ancak boşlukları yok sayın METİN BİRLEŞTİRME
Excel'de sayıları metne dönüştürme METİN SABİT
Excel'de metni sayıya dönüştür DEĞER SAĞ SOL MID
Bir listeye dayalı olarak hücrenin içerdiği anahtar kelimeleri sayın SUMPRODUCT NUMARA ARAMA
Bir hücre veya aralıktaki satır sonlarıyla ayrılmış satırları sayın LEN VEKİL
Excel'deki değere göre belirli bir metni gösterin TEKRAR IF
Bir hücreden ilk veya son hariç tüm kelimeleri çıkarın SAĞ LEN BUL SOL VEKİL
Yalnızca büyük harfleri çıkarın VEKİL
Uzantıyı dosya adından çıkarın SAĞ LEN BUL ARAMA DEĞİŞTİR
Excel'deki bir yoldan dosya adını ayıklayın MID BUL VEKİL LEN EĞERHATA
Hücrenin ilk satırını çıkarın ARAMA SOL
E-postadan adı ve soyadı çıkarın BUL SOL LEN SAĞ
Klasör adını yoldan ayıklayın BUL VEKİL LEN SAĞ
Sağdan bir karaktere kadar ayıklayın ARAMA SAĞ VEKİL LEN EĞERHATA
İsimlerden baş harfleri çıkarın MID IF BUL SOL
Bir hücreden birden çok satırı ayıklayın TRIM MID TEKRAR LEN VEKİL
Çok satırlı bir hücreden son metin satırını çıkarın VEKİL TEKRAR SAĞ TRIM
Excel'deki metin dizesinden n'inci kelimeyi ayıklayın VEKİL TEKRAR MID TRIM LEN
Yolu tam yoldan ayıkla BUL VEKİL LEN SOL
Excel'de metin dizesinden alt dizeyi ayıklayın MID SOL SAĞ ARAMA
Bir hücreden son iki kelimeyi ayıklayın MID BUL VEKİL LEN
Metin dizesindeki parantezler arasındaki metni çıkarın MID ARAMA
Excel'de belirli bir karakterle başlayan kelimeyi ayıklayın MID TRIM SOL BUL TEKRAR LEN VEKİL
Excel'de belirli bir metni içeren kelimeyi çıkarın MID TRIM BUL TEKRAR MAX VEKİL
Adın baş harfini ve soyadını tam addan çıkarın SOL SAĞ BUL LEN
Excel'de tam addan ilk orta ve soyadları çıkarın SOL SAĞ BUL LEN MID ARAMA VEKİL
İkinci boşluk veya virgülden önce veya sonra metni ayıklayın SOL MID BUL VEKİL TRIM
Belirli bir karakterin son örneğinden sonra metni ayıklayın SAĞ ARAMA LEN VEKİL TRIM TEKRAR
Metin dizelerinden birinci ve ikinci virgül arasındaki metni ayıklayın MID ARAMA BUL VEKİL
Excel'de birden çok değeri bulun ve değiştirin VEKİL INDEX
Bir hücrede n'inci karakter oluşumunu bulun VEKİL BUL
Bir aralıkta en sık görülen metni bulun MOD INDEX MAÇ
Ölçütlerle en sık kullanılan metni bulun MOD INDEX IF MAÇ
N'inci oluşum konumunu bulun BUL VEKİL
Excel listesindeki adları ve soyadları çevirin veya ters çevirin MID ARAMA LEN
Excel'de metin dizesindeki ilk kelimeyi alın veya çıkarın BUL SOL
Excel'deki metin dizesindeki son kelimeyi alın veya çıkarın TRIM SAĞ TEKRAR
Hücre metin içeriyorsa, Excel'de görüntüleyin IF NUMARA ARAMA
Metni aynı uzunlukta yap TEKRAR LEN
İlk harfi küçük harf yap SOL LOWER DEĞİŞTİR
Birden çok hücre içeriğini bir hücreye taşıyın veya birleştirin BİRLEŞTİR TRANSPOSE METİN BİRLEŞTİRME
Metni normalleştir TRIM VEKİL LOWER
Uzantıyı dosya adından kaldır BUL SOL
İlk n karakteri kaldır LEN SAĞ
Bir dizeden ilk veya son kelimeyi çıkarma SAĞ LEN BUL SOL TRIM VEKİL
Metnin sağından kaldır LEN SOL
Excel bir hücredeki son veya sondaki virgülü kaldırır IF SAĞ SOL LEN
Ön ve arka boşluğu kaldırın TEMİZ TRIM VEKİL
Excel'deki hücrelerden satır sonlarını kaldırın TEMİZ TRIM VEKİL
Excel'de tam adın baş harfini kaldırın SOL SAĞ BUL TRIM VEKİL TEKRAR
Dizeden ön eki veya soneki kaldır SAĞ LEN SOL
İçeriği eşleştirerek hücredeki metni kaldırın VEKİL
Belirli bir konuma göre bir hücreden metni kaldırma DEĞİŞTİR VEKİL
Excel'deki değişken konuma göre metni kaldırın DEĞİŞTİR BUL
Excel'deki hücreden istenmeyen karakterleri kaldırın VEKİL
Metin dizelerinden ilk veya son belirli karakterden önceki veya sonraki metni kaldır SAĞ SOL BUL ARAMA LEN VEKİL
Metin dizelerinden ikinci veya n. Boşluktan sonraki veya önceki metni kaldırın SAĞ SOL BULLEN VEKİL
Metin dizelerinden parantez veya köşeli parantez içindeki metni kaldırın BUL MID LEN VEKİL
Bir hücredeki belirli bir karakteri başka bir karakterle değiştirme VEKİL
Excel'de bir hücredeki metin dizesini ters çevirin METİN BİRLEŞTİRME MID
Boyutları bireysel uzunluk, yükseklik ve genişliğe ayırın SOL MID SAĞ BUL LEN VEKİL
Excel'de boyutları iki parçaya ayırın SOL SAĞ BUL LEN VEKİL
Sayıları ölçü birimlerinden ayırın MAX NUMARA DEĞER MID SOL TRIM SAĞ
Excel'de IP adresinin ayrı sekizli sayısı SOL MID LEN BUL
E-posta adreslerini kullanıcı adlarına ve alan adlarına ayırın SOL SAĞ LEN BUL
Dolar ve sentleri böl BUL SAĞ LEN
Excel'de bir hücreyi ilk boşluğa göre bölme SOL BUL SAĞ LEN
Sayıyı ayrı rakamlara bölün MID SÜTUN
Cümleyi kelimelere böl ARAMA MID SIRA SÜTUN IF
Metni ve sayıları bölme MID   BUL  SOL SAĞ LEN
Metin dizesini Excel'de bir hücrede belirli bir karaktere bölme MID   BUL  SOL SAĞ LEN
Excel'de bir hücrede metni ayırıcıyla bölme MID   TRIM  VEKİL LEN
Metin dizelerinden sayısal olmayan karakterleri soyun veya kaldırın METİN BİRLEŞTİRME EĞERHATA MID SIRA DOLAYLI
Metin dizelerinden sayısal karakterleri soyun veya kaldırın METİN BİRLEŞTİRME IF ISERR MID SIRA DOLAYLI LEN
Metin dizelerinden html etiketlerini soyun veya kaldırın MID   LEN
Metni n kelimeye kırp VEKİL   BUL  SOL

Bizi takip et

Telif Hakkı © 2009 - www.extendoffice.com. | Tüm hakları Saklıdır. Tarafından desteklenmektedir ExtendOffice. | | | Site Haritası
Microsoft ve Office logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve / veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Sectigo SSL ile korunmaktadır