Ana içeriğe atla

Excel CHOOSE işlev

doc seçim işlevi 1

Tanım

Sözdizimi ve Bağımsız Değişkenler

Kullanım ve Örnekler


Tanım

The CHOOSE işlev, verilen dizin numarasına göre değer bağımsız değişkeni listesinden bir değer döndürür. Örneğin, CHOOSE(3,”Apple”,”Peach”,”Orange”) Turuncu döndürür, dizin numarası 3'tür ve Turuncu, işlevdeki dizin numarasından sonraki üçüncü değerdir.

sözdizimi ve Bağımsız Değişkenler

Formül sözdizimi

CHOOSE(index_num, value1, [value2], …)

Argümanlar

  • Index_num: Gereklidir. 1-254 ile dolaylı arasında hangi bağımsız değişken değerinin seçileceği sayısal bir değer. dizin_sayısı 1-254 arasındaki ölçek dışındaysa, CHOOSE döndürür #VALUE! hata değeri. Dizin_sayısı ondalık bir değerse, formül kullanılmadan önce tam sayıya yuvarlanacaktır.
  • Value1: Gereklidir. Formülde seçilebilecek ilk değer.
  • Value2: İsteğe bağlı. Aralarından seçim yapabileceğiniz ikinci ve en fazla 254. değer.

Value1, value2… Sayılar, metinler, formüller, hücre referansları veya tanımlanmış adlar olabilir.

Geri dönüş değeri

The CHOOSE işlev, verilen konuma göre bir listeden bir değer döndürür.

Kullanım ve Örnekler

Bu bölümde, bazı basit ama temsili örnekleri listeliyorum. CHOOSE fonksiyonu.

Örnek1 - Temel kullanım: kullanma CHOOSE liste bağımsız değişkeninden değer seçmek için tek başına işlev

Formül1:

=CHOOSE(3,"a","b","c","d")

Dönüş: c, içindeki 3'ün dizin_sayısından sonraki üçüncü bağımsız değişken CHOOSE fonksiyonu.

Not: Metin ise değeri çevreleyen çift tırnak kullanın.

Formül2:

=CHOOSE(2,A1,A2,A3,A4)

Dönüş: Kate, A2'nin değeri. İndeks_sayısı 2 olduğu için ve A2, CHOOSE fonksiyonu.

Formül3:

=CHOOSE(4,8,9,7,6)

Dönüş: 6, işlevdeki 4. liste bağımsız değişkeni.
doc seçim işlevi 2


Örnek2 - Birden çok koşula göre farklı sonuçlar döndür

Aşağıda gösterilen ekran görüntüsü gibi koşullara göre etiketlenmesi gereken her ürün için bir sapma listesine sahip olduğunuzu varsayarsak.
doc seçim işlevi 3

Genellikle, işlemek için EĞER işlevini kullanabilirsiniz, ancak burada, CHOOSE bu sorunu kolayca çözme işlevi

formül:

=CHOOSE((B7>0)+(B7>1)+(B7>5),"Top","Middle","Bottom")

Açıklamak:

(B7>0)+(B7>1)+(B7>5): dizin_sayısı, B7 2'dir, 0 ve 1'den büyük ancak 5'ten küçüktür, dolayısıyla ara sonucu elde ederiz:

=CHOOSE(True+Ture+False,"Top","Middle","Bottom")

Bildiğimiz gibi, True = 1, False = 0, dolayısıyla formül şu şekilde görülebilir:

=CHOOSE(1+1+0,"Top","Middle","Bottom")

sonra

=CHOOSE(2,"Top","Middle","Bottom")

Sonuç: Orta
doc seçim işlevi 4


Ör3 - Koşullara göre farklı hesaplanmış sonuçlar döndür

Her ürün için indirimleri aşağıda gösterilen ekran görüntüsü gibi miktar ve fiyata göre hesaplamanız gerektiğini varsayarsak:
doc seçim işlevi 5

formül:

=CHOOSE((B8>0)+(B8>100)+(B8>200)+(B8>300),B8*C8*0.1,B8*C8*0.2,B8*C8*0.3,B8*C8*0.5)

Açıklamak:

(B8>0)+(B8>100)+(B8>200)+(B8>300): index_number, B8 102'den büyük ancak 100'den küçük olan 201'dir, bu nedenle bu bölümde şu şekilde gösterilen sonucu döndürür:

=CHOOSE(true+true+false+false,B8*C8*0.1,B8*C8*0.2,B8*C8*0.3,B8*C8*0.5)

=CHOOSE(1+1+0+0,B8*C8*0.1,B8*C8*0.2,B8*C8*0.3,B8*C8*0.5)

sonra

=CHOOSE(2,B8*C8*0.1,B8*C8*0.2,B8*C8*0.3,B8*C8*0.5)

B8*C8*0.1,B8*C8*0.2,B8*C8*0.3,B8*C8*0.5: indirim, fiyat * tutar * indirim yüzdesine eşittir, burada indeks_sayısı 2 olduğundan, B8 * C8 * 0.2'yi seçer

İade: 102 * 2 * 0.2 = 40.8
doc seçim işlevi 6


Ex4 - Listeden rastgele seç

Excel'de bazen belirli bir listeden rastgele bir değer seçmeniz gerekebilir. CHOOSE işlevi bu işi çözebilir.

Listeden rastgele bir değer seçin:

formül:

=CHOOSE(RANDBETWEEN(1,5),$D$2,$D$3,$D$4,$D$5,$D$6)

Açıklamak:

RANDBETWEEN(1,5): dizin_sayısı, rastgele 1 ile 5 arasında bir sayı elde edin

$D$2,$D$3,$D$4,$D$5,$D$6: seçim yapılacak değerlerin listesi
doc seçim işlevi 7


Ex5 - Birleştir CHOOSE ve VLOOKUP sol sütunda değer döndüren işlevler

Genellikle DÜŞEYARA işlevini kullanırız =VLOOKUP (value, table, col_index, [range_lookup]) bir tablo aralığından belirli bir değere dayalı bir değer döndürmek için. Ama ile VLOOKUP işlevi, aşağıda gösterilen ekran görüntüsü gibi arama sütununun solundaki dönüş sütunu iken bir hata değeri döndürecektir:
doc seçim işlevi 8

Bu durumda, CHOOSE sorunu çözmek için DÜŞEYARA işlevi ile işlev.

formül:

=VLOOKUP(E1,CHOOSE({1,2},B1:B7,A1:A7),2,FALSE)

Açıklamak:

CHOOSE({1,2},B1:B7,A1:A7): DÜŞEYARA işlevinde tablo_aralığı bağımsız değişkeni olarak. {1,2}, DÜŞEYARA işlevindeki sütun_sayısı bağımsız değişkenine bağlı olarak 1 veya 2'nin dizin_sayısı bağımsız değişkeni olarak görüntülenmesi anlamına gelir. Burada, DÜŞEYARA işlevindeki sütun_sayısı 2'dir, dolayısıyla CHOOSE işlev ekranı olarak CHOOSE(2, B1:B7,A1:A7), A1: A7'den değer seçmek anlamına gelir.
doc seçim işlevi 9


Ör6 - Verilen tarihe göre hafta içi veya ayı döndür

İle CHOOSE işlevi, ayrıca belirli bir tarihe göre ilgili hafta içi günü ve ayı döndürebilirsiniz.

Formula 1: hafta içi günü bir tarihe göre döndür

=CHOOSE(WEEKDAY(),"Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday")

Açıklamak:

WEEKDAY(): dizin_sayısı bağımsız değişkeni, verilen tarihin hafta içi numarasını almak için, örneğin, HAFTA GÜNÜ (A5) 6 değerini döndürür, sonra dizin_sayısı bağımsız değişkeni 6 olur.

"Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday": değer listesi bağımsız değişkenleri, "Pazar" ile başlar çünkü hafta içi "1", "Pazar" ı gösterir.

Formula 2: bir aya göre dönüş

=CHOOSE(MONTH(),"Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec")

Açıklamak:

MONTH(): Belirli bir tarihten ay numarasını alan dizin_sayısı bağımsız değişkeni, örneğin, AY (A5) 3 değerini döndürür.
doc seçim işlevi 10


Ex7 - Bugüne göre sonraki iş günü / hafta sonu tarihine dön

Günlük çalışmada, bugüne göre bir sonraki iş gününü veya hafta sonunu hesaplamak isteyebilirsiniz. İşte CHOOSE işlevi de size bir iyilik yapabilir.

Örneğin, bugün 12/20/2018, Perşembe, şimdi bir sonraki iş gününü ve hafta sonunu almanız gerekiyor.

Formula 1: bugünün tarihini al

=TODAY()

Sonuç: 12/20/2018

Formula 2: bugünün hafta içi numarasını al

=WEEKDAY(TODAY())

Sonuç: 5 (bugün 12/20/2018 iken)

Aşağıda gösterilen ekran görüntüsü gibi hafta içi sayı listesi:
doc seçim işlevi 10

Formula 3: sonraki iş gününü al

=TODAY()+CHOOSE(WEEKDAY(TODAY()),1,1,1,1,1,3,2)

Açıklamak:

Today(): güncel tarihi iade et

WEEKDAY(TODAY()): dizin_sayısı bağımsız değişkeni CHOOSE işlevi, bugünün hafta içi numarasını alın, örneğin, Pazar 1, Pazartesi 2…

1,1,1,1,1,3,2: değer listesi argümanı CHOOSE işlevi. Örneğin, hafta içi (bugün ()) 1 (Pazar) döndürürse, değerler listesinden 1'i seçer, ardından formülün tamamı = Bugün () + 1 olarak değişir, bu da sonraki Pazartesi döndürmek için 1 gün eklemek anlamına gelir. Hafta içi (bugün ()), 6 (Cuma) değerini döndürürse, değerler listesinden 3'ü seçer çünkü Cuma, sonraki Pazartesi gününden 3 gün uzaktadır.

Sonuç (bugün 12/20/2018 iken):

=12/20/2018+CHOOSE(5,1,1,1,1,1,3,2)

= 12/20/2018 + 1

= 12/21/2018

Formula 4: sonraki hafta sonu gününü al

=TODAY()+CHOOSE(WEEKDAY(TODAY()),6,5,4,3,2,1,1)

Açıklamak:

6,5,4,3,2,1,1: değer listesi argümanı CHOOSE işlevi. Örneğin, hafta içi (bugün ()) 1 (Pazar) döndürürse, değerler listesinden 6'yı seçer, ardından formülün tamamı = Bugün () + 6 olarak değişir, bu da 6 gün eklemek ve sonraki Cumartesi döndürmek anlamına gelir.

Sonuç:

=12/20/2018+CHOOSE(5,6,5,4,3,2,1,1)

= 12/20/2018 + 2

= 12/22/2018
doc seçim işlevi 10


Örnek dosya
doc örnek dosyası


En İyi Ofis Üretkenliği Araçları

Kutools for Excel - Kalabalıktan Ayrılmanıza Yardımcı Olur

Popüler Özellikler: Yinelenenleri Bul, Vurgula veya Tanımla  |  Boş Satırları Sil  |  Veri Kaybı Olmadan Sütunları veya Hücreleri Birleştirin  |  Formülsüz Tur ...
Süper VArama: Çoklu Kriterler  |  Çoklu Değer  |  Çoklu Sayfalarda  |  Bulanık Arama...
Av. Açılır liste: Kolay Açılır Liste  |  Bağımlı Açılır Liste  |  Çoklu Seçim Açılır Liste...
Sütun Yöneticisi: Belirli Sayıda Sütun Ekleme  |  Sütunları Taşı  |  Gizli Sütunların Görünürlük Durumunu Değiştir  Sütunları şununla karşılaştır: Aynı ve Farklı Hücreleri Seçin ...
Öne Çıkan Özellikler: Izgara Odağı  |  Tasarım görünümü  |  Büyük Formül Çubuğu  |  Çalışma Kitabı ve Sayfa Yöneticisi | Kaynak Kütüphanesi (Otomatik metin)  |  Tarih Seçici  |  Çalışma Sayfalarını Birleştirin  |  Hücreleri Şifrele/Şifresini Çöz  |  E-postaları Listeye Göre Gönder  |  Süper Filtre  |  Özel Filtre (kalın/italik/üstü çizili filtre...) ...
En İyi 15 Araç Seti12 Metin Tools (Metin ekle, Karakterleri Kaldır ...)  |  50'den fazla Grafik Türleri (Gantt şeması ...)  |  40+ Pratik Formüller (Yaşı doğum gününe göre hesapla ...)  |  19 sokma Tools (QR Kodunu Girin, Yoldan Resim Ekle ...)  |  12 Dönüştürme Tools (Sayılardan Kelimelere, Para Birimi Dönüştürme ...)  |  7 Birleştir ve Böl Tools (Gelişmiş Kombine Satırları, Excel Hücrelerini Böl ...)  |  ... ve dahası

Kutools for Excel 300'den Fazla Özelliklere Sahiptir, İhtiyacınız Olanın Bir Tık Uzağınızda Olmasını Sağlıyoruz...


Office Sekmesi - Microsoft Office'te Sekmeli Okuma ve Düzenlemeyi Etkinleştir (Excel dahil)

  • Düzinelerce açık belge arasında geçiş yapmak için bir saniye!
  • Her gün yüzlerce fare tıklamasını azaltın, fare eline veda edin.
  • Birden çok belgeyi görüntülerken ve düzenlerken üretkenliğinizi% 50 artırır.
  • Tıpkı Chrome, Edge ve Firefox gibi Verimli Sekmeleri Office'e (Excel dahil) getirir.
Comments (0)
No ratings yet. Be the first to rate!
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations