Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Excel IF işlev

EĞER işlevi, Excel çalışma kitabındaki en basit ve en kullanışlı işlevlerden biridir. Karşılaştırma sonucuna bağlı olarak basit bir mantıksal test gerçekleştirir ve sonuç DOĞRU ise bir değer veya sonuç YANLIŞ ise başka bir değer döndürür.


 Sözdizimi:

Excel'deki IF işlevinin sözdizimi şöyledir:

=IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

doc if işlev 2


 argümanlar:

 • logical_test: Gereklidir. Test etmek istediğiniz durum budur.
 • value_if_true: İsteğe bağlı. Mantıksal test sonucu DOĞRU ise döndürülmesini istediğiniz belirli bir değer.
 • value_if_false: İsteğe bağlı. Mantıksal_test sonucu YANLIŞ ise döndürülmesini istediğiniz değer.

notlar:

1. Eğer doğru ise_değer ihmal edildi:

 • Eğer doğru ise_değer mantıksal_testten sonra yalnızca virgül gibi bağımsız değişken IF işlevinde atlanır, koşul karşılandığında sıfır döndürür. Örneğin: =IF(C2>100,, "Low ").
 • Koşul karşılanırsa sıfır yerine boş bir hücre kullanmak isterseniz, ikinci parametreye aşağıdaki gibi çift tırnak "" girmelisiniz: =IF(C2>100, "", "Low").
doc if işlev 3 doc if işlev 4

2. Eğer yanlışsa_değer ihmal edildi:

 • Eğer yanlışsa_değer parametresi IF işlevinde atlanırsa, belirtilen koşul karşılanmadığında FALSE döndürür. Gibi: =IF(C2>100, "High").
 • Value_if_true bağımsız değişkeninden sonra virgül koyarsanız, belirtilen koşul karşılanmadığında sıfır döndürür. Gibi: =IF(C2>100, "High" ,).
 • Üçüncü parametreye çift tırnak "" girerseniz, koşul karşılanmazsa boş bir hücre döndürülür. Gibi: =IF(C2>100, "High" , "").
doc if işlev 5 doc if işlev 6 doc if işlev 7

 Dönüş:

Belirli bir koşulu test edin, DOĞRU veya YANLIŞ için sağladığınız karşılık gelen değeri döndürür.


 Örnekler:

Örnek 1: Sayılar için basit bir EĞER işlevi kullanma

Örneğin, bir değerler listesini test etmek istediğinizi varsayarsak, değer belirli bir değer 100'den büyükse, bir "İyi" metni görüntülenir, değilse "Kötü" metni döndürülür.

Aşağıdaki formülü girin ve ihtiyacınız olan aşağıdaki sonucu alacaksınız.

=IF(B2>100,"Good","Bad")

doc if işlev 8


Örnek 2: Metin değerleri için EĞER işlevini kullanma

Durum 1: Büyük / küçük harfe duyarlı olmayan metin değerleri için EĞER işlevi:

Burada, Görevler ve Tamamlanma Durumu listesi olan bir tablom var, şimdi hangi görevlerin devam etmesi gerektiğini ve hangilerinin gerekmediğini bilmek istiyorum. C Sütunundaki metin tamamlandığında "Hayır" görüntülenecek, aksi takdirde "Evet" döndürülecektir.

Lütfen aşağıdaki formülü uygulayın, şimdi, hücre C sütunundaki metin, büyük veya küçük harf olmasına bakılmaksızın "tamamlandı" olarak görüntülendiğinde "Hayır" sonucunu döndürecektir; C sütununda başka bir metin varsa, "Evet" döndürülür. Ekran görüntüsüne bakın:

=IF(C2="completed", "No", "Yes")

doc if işlev 9

Durum 2: Büyük / küçük harfe duyarlı metin değerleri için EĞER işlevi:

Metin değerlerini büyük / küçük harfe duyarlı olarak test etmek için, EĞER işlevini TAM işleviyle birleştirmelisiniz, lütfen aşağıdaki formülü uygulayın, ardından yalnızca tam eşleşmeye sahip metin tanınacak ve aşağıdaki sonucu istediğiniz gibi alacaksınız:

=IF(EXACT(C2,"COMPLETED"), "No", "Yes")

doc if işlev 10

Durum 3: Kısmi eşleşmeli metin değerleri için EĞER işlevi:

Bazen hücre değerlerini kısmi metne göre kontrol etmeniz gerekir, bu durumda EĞER, ISAYI ve ARAMA işlevlerini birlikte kullanmalısınız.

Örneğin, "comp" metnini içeren hücreleri kontrol etmek ve ardından karşılık gelen değerleri döndürmek istiyorsanız, lütfen aşağıdaki formülü uygulayın. Ve sonucu aşağıda gösterilen ekran görüntüsü gibi alacaksınız:

=IF(ISNUMBER(SEARCH("comp",C2)), "No", "Yes")

doc if işlev 11

Notlar:

 • 1. SEARCH işlevi, büyük / küçük harfe duyarlı olmayan metinler için uygulanır; metni büyük / küçük harfe duyarlı olarak kontrol etmek isterseniz, ARAMA işlevini BUL işleviyle değiştirmelisiniz. Bunun gibi:=IF(ISNUMBER(FIND("comp",C2)), "No", "Yes")
 • 2. IF formüllerinde parametre olarak metin değerleri, bunları "çift tırnak" içine almalısınız.

Örnek 3: Tarih değerleri için EĞER işlevini kullanma

Durum 1: Tarihleri ​​belirli bir tarihle karşılaştırmak için EĞER işlevi:

Tarihleri ​​belirli bir tarihten büyük mü yoksa daha küçük mü olduğunu kontrol etmek için karşılaştırmak isterseniz, EĞER işlevi de size bir iyilik yapabilir. EĞER işlevi bir tarih biçimini tanıyamadığından, bununla bir TARİH DEĞERİ işlevini birleştirmelisiniz.

Lütfen bu formülü uygulayın, tarih 4/15/2019 tarihinden büyükse "Evet" döndürülür, aksi takdirde formül "Hayır" metni döndürür, ekran görüntüsüne bakın:

=IF(D4>DATEVALUE("4/15/2019"), "Yes", "No")

doc if işlev 12

not: Yukarıdaki formülde, DATEVALUE işlevini de kullanmadan hücre başvurusunu doğrudan kullanabilirsiniz. Bunun gibi: =IF(D4>$D$1, "Yes", "No").

doc if işlev 13

Durum 2: Tarihleri ​​kontrol etmek için tarihler için EĞER işlevi 30 günden daha uzun veya daha kısa:

Geçerli tarihten itibaren 30 günden daha büyük veya daha kısa olan tarihleri ​​belirlemek istiyorsanız BUGÜN işlevini EĞER işleviyle birleştirebilirsiniz.

Lütfen şu formülü girin:

30 günden daha eski tarihi belirleyin: =IF(TODAY()-C4>30,"Older date","")

30 günden büyük tarihi belirleyin: =IF(C4-TODAY()>30, "Future date", "")

doc if işlev 14 doc if işlev 15

Not: Her iki sonucu da tek bir sütuna koymak isterseniz, şu şekilde iç içe geçmiş bir EĞER işlevi kullanmanız gerekir:

=IF(C4-TODAY()>30, "Future date", IF(TODAY()-C4>30, "Older date", ""))

doc if işlev 16


Örnek 4: EĞER işlevini AND, OR işleviyle birlikte kullanma

Excel'de EĞER, VE, VEYA işlevlerini bir araya getirmek bizim için yaygın bir kullanımdır.

Durum 1: Tüm koşulların doğru olup olmadığını kontrol etmek için EĞER işlevini AND işlevleriyle kullanma:

Ayarladığım tüm koşulların karşılanıp karşılanmadığını kontrol etmek istiyorum, örneğin: B4 Kırmızı, C4 Küçük ve D4> 200. Tüm koşullar TURE ise, sonucu "Evet" olarak işaretleyin; Koşullardan biri YANLIŞ ise, “Hayır” döndür.

Lütfen bu formülü uygulayın ve sonucu aşağıdaki ekran görüntüsü gibi alacaksınız:

=IF(AND(B4="Red",C4="Small", D4>200),"Yes","No")

doc if işlev 17

Durum 2: Koşullardan herhangi birinin doğru olup olmadığını kontrol etmek için OR işlevleriyle EĞER işlevinin kullanılması:

Koşullardan herhangi birinin doğru olup olmadığını kontrol etmek için EĞER ve VEYA işlevlerini de kullanabilirsiniz; örneğin, B sütunundaki hücrenin "Mavi" veya "Kırmızı" metin içerip içermediğini, B sütununda herhangi bir metin varsa, Evet görüntülenir, aksi takdirde Hayır döndürülür.

Burada, bu formülü uygulamalısınız ve aşağıdaki sonuç görünecektir:

=IF(OR(B4="Red",B4="Blue"),"Yes","No")

doc if işlev 18

Durum 3: EĞER işlevini VE ve VEYA işlevleriyle birlikte kullanma:

Bu örnekte, EĞER işlevini aynı anda hem VE & VEYA işlevleriyle birleştireceğim. Varsayalım ki, aşağıdaki koşulları kontrol etmelisiniz:

 • Condition 1: Column B = “Red” and Column D > 300;
 • Condition 2: Column B = “Blue” and Column D > 300.

Yukarıdaki koşullardan herhangi biri karşılanırsa, bir Eşleşme döndürülür, aksi takdirde Hayır.

Lütfen bu formülü kullanın, ihtiyacınız olduğunda aşağıdaki sonucu alacaksınız:

=IF(AND(OR(B4="Red",B4= "Blue"), D4>300), "Match", "No")

doc if işlev 19


Örnek 5: İç içe EĞER işlevini kullanma

IF işlevi, bir koşulu test etmek ve koşul karşılanırsa bir değer, karşılanmazsa başka bir değer döndürmek için kullanılır. Ancak bazen, aynı anda birden fazla koşulu kontrol etmeniz ve farklı değerler döndürmeniz gerekir, bu işi çözmek için İç İçe EĞER kullanabilirsiniz.

Birden çok EĞER koşulunu birleştiren İç içe geçmiş bir EĞER ifadesi, başka bir EĞER ifadesinin içine bir EĞER ifadesi koymak ve bu işlemi birden çok kez tekrarlamak anlamına gelir.

Excel'de İç içe EĞER işlevinin sözdizimi şöyledir:

=IF (condition1, result1, IF (condition2, result2, IF (condition3, result3,…)))

not: Excel 2007 ve sonraki sürümlerde, tek bir formülde 64'e kadar IF işlevini iç içe yerleştirebilirsiniz ve Excel 2003 ve önceki sürümlerde yalnızca 7 iç içe IF işlevi kullanılabilir.

Durum 1: Birden çok koşulu kontrol etmek için iç içe geçmiş EĞER işlevi:

İç İçe EĞER işlevinin klasik bir kullanımı, her öğrenciye puanlarına göre harf notu vermektir. Örneğin, öğrencilerin ve sınav puanlarının bulunduğu bir tablonuz var, şimdi puanları aşağıdaki koşullara göre sınıflandırmak istiyorsunuz:

doc if işlev 20

Lütfen bu formülü uygulayın, aşağıdaki sonucu alacaksınız, puan 90'dan büyük veya eşitse, not "Mükemmel", puan 80'den büyük veya eşitse, puan "İyi", puan 60'a eşit veya daha büyükse, not "Orta", aksi takdirde "Kötü" olur.

=IF(C2>=90, "Excellent", IF(C2>=80, "Good", IF(C2>=60, "Medium", "Poor")))

doc if işlev 21

Yukarıdaki formülün açıklaması:

doc if işlev 22
 • IF(check if C2>=90, if true - returns "Excellent", or else
 • IF(check if C2>=80, if true - returns "Good", or else
 • IF(check if C2>=60, if true - returns "Medium", if false - returns "Poor")))

Durum 2: Miktarı esas alarak fiyatı hesaplamak için iç içe geçmiş EĞER işlevi:

İç İçe EĞER işlevi, ürün fiyatını miktara göre hesaplamak için de kullanılabilir.

Örneğin, müşterilere miktar, satın aldıkları daha fazla miktar, aşağıda gösterilen ekran görüntüsü gibi alacakları daha fazla indirim temelinde bir fiyat molası vermek istiyorsunuz.

doc if işlev 23

Toplam fiyat, miktara eşit olduğundan fiyatı çarptığından, belirtilen miktarı iç içe geçmiş If'lerin döndürdüğü değerle çarpmanız gerekir. Lütfen şu formülü kullanın:

=D2*IF(D2>=101,16, IF(D2>=50, 21, IF(D2>=25, 26, IF( D2>=11, 30, IF(D2>=1, 39, "")))))

doc if işlev 24

not: Statik fiyat numaralarını değiştirmek için hücre referanslarını da kullanabilirsiniz, kaynak veriler değiştiğinde formülü güncellemeniz gerekmez, lütfen şu formülü kullanın: =D2*IF(D2>=101, B6, IF(D2>=50, B5, IF(D2>=25, B4, IF( D2>=11, B3, IF(D2>=1, B2, "")))))

doc if işlev 25

İpuçları: Bir test oluşturmak için EĞER işlevini kullanarak aşağıdaki mantıksal operatörleri kullanabilirsiniz:

Şebeke anlam Örnek E-posta Açıklama
> Daha harika =IF(A1>10, "OK",) A1 hücresindeki sayı 10'dan büyükse formül "Tamam" sonucunu verir; aksi takdirde 0 döndürülür.
< Küçüktür =IF(A1<10, "OK", "") A1 hücresindeki sayı 10'dan küçükse, formül "Tamam" sonucunu verir; aksi takdirde boş bir hücre döndürülür.
>= Büyük veya eşit =IF(A1>=10, "OK", "Bad") A1 hücresindeki sayı 10'dan büyük veya ona eşitse, "Tamam" döndürür; aksi takdirde "Kötü" görüntülenir.
<= Az veya eşit =IF(A1<=10, "OK", "No") A1 hücresindeki sayı 10'dan küçük veya ona eşitse, "Tamam" sonucunu döndürür; aksi takdirde "Hayır" döndürülür.
= Eşittir =IF(A1=10, "OK", "No") A1 hücresindeki sayı 10'a eşitse, "Tamam" döndürür; aksi takdirde "Hayır" görüntülenir.
<> Eşit değil =IF(A1<>10, "No", "OK") A1 hücresindeki sayı 10'a eşit değilse formül "Hayır" sonucunu verir; aksi takdirde - "Tamam".

En İyi Ofis Üretkenliği Araçları

Kutools for Excel - Kalabalıktan Ayrılmanıza Yardımcı Olur

Günlük işlerinizi hızlı ve kusursuz bir şekilde tamamlamak ister misiniz? Kutools for Excel, 300 güçlü gelişmiş özellik getiriyor (Çalışma kitaplarını birleştir, renge göre topla, hücre içeriğini böl, tarihi dönüştür, vb.) ve senin için% 80 zamandan tasarruf et.

 • 1500 çalışma senaryosu için tasarlanmış olup, Excel problemlerinin %80'ini çözmenize yardımcı olur.
 • Her gün binlerce klavye ve fare tıklamasını azaltın, yorgun gözlerinizi ve ellerinizi rahatlatın.
 • 3 dakikada bir Excel uzmanı olun. Artık acı veren formülleri ve VBA kodlarını hatırlamanıza gerek yok.
 • 30 günlük sınırsız ücretsiz deneme. 60 günlük para iade garantisi. 2 yıl boyunca ücretsiz yükseltme ve destek.
Excel şeridi (Kutools for Excel yüklü)

Office Sekmesi - Microsoft Office'te Sekmeli Okuma ve Düzenlemeyi Etkinleştir (Excel dahil)

 • Düzinelerce açık belge arasında geçiş yapmak için bir saniye!
 • Her gün yüzlerce fare tıklamasını azaltın, fare eline veda edin.
 • Birden çok belgeyi görüntülerken ve düzenlerken üretkenliğinizi% 50 artırır.
 • Office'e (Excel dahil), Chrome, Firefox ve Yeni Internet Explorer gibi Verimli Sekmeler Getirir.
Excel'in Ekran Görüntüsü (Office Tab yüklü)
Yorumları sıralama ölçütü
Yorumlar (0)
Henüz derecelendirme yok. İlk değerlendiren siz olun!
Buraya henüz hiç yorum yapılmamış

Bizi takip et

Telif Hakkı © 2009 - www.extendoffice.com. | Tüm hakları Saklıdır. Tarafından desteklenmektedir ExtendOffice. | | | Site Haritası
Microsoft ve Office logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve / veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Sectigo SSL ile korunmaktadır